WORKSHOP ,,ATELIERUL VIRTUAL” 2021 Modele de succes dezvoltate de Universitatea din Pitești

 

 

 

 

 

 

07.07.2021

WORKSHOP

,,ATELIERUL VIRTUAL” 2021

Modele de succes dezvoltate de Universitatea din Pitești

 

 

Colegiul Terțiar al Universității din Pitești a organizat în perioada 5-6 iulie 2021, pe platforma  ZOOM,  workshop-ul  ,, ATELIERUL VIRTUAL’’- Modele de succes dezvoltate de Universitatea din Pitești, în calitate de partener 1, în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

În deschiderea evenimentului, doamna conf.univ.dr.ing. Mădălina MARIAN, coordonatorul proiectului partenerului 1 și totodată Directorul Colegiului Terțiar,  a prezentat această structură educațională în cadrul căreia s-au format două clase de studiu postliceal în domeniul Mecanică: Tehnician operator mașini  cu comandă  numerică și Technician tehnolog mecanic. De asemenea, a prezentat echipa de implementare și a evidențiat activitățile din cadrul proiectului desfășurate exclusiv de Universitatea din Pitești.

 

În continuarea programului, conf.univ.dr. Amalia DUȚU a prezentat experiența de implementare la nivelul partenerului 1 al proiectului, a subactivității 1.1,, Campanie de promovare a ofertei educaționale specifice învățământului terțiar non-universitar”. Astfel, prezentarea s-a încheiat cu lecții învățate privind implementarea lecțiilor de PR pe parcursul celor 29 de luni și a bunelor practici în cadrul proiectului privind promovarea ofertei educaționale a Colegiului Terțiar în domeniul Mecanică și nu numai.

De asemenea, grupul țintă a fost informat de cofinanţarea proiectului din Fondul Social European. Concretizarea eficienței acestei campaniei de promovare a constat în îndeplinirea indicatorilor asumați, anume, toate locurile programelor de studii finanțate au fost ocupate.

Prezentarea a continuat cu un eșantion al instrumentelor de PR, un scurt film al ,,experienței COLEGTER-UPIT” trăite de absolvenți ai acestor programe de studii.

Un moment susținut de conf.univ.dr. ing Daniel ANGHEL ,, Atelierul virtual – interfață între universitate și industrie ” a incitat participanții workshop-ului la interactivitate. Momentul a supus atenției Impactul tehnologiilor de comunicare asupra competențelor de comunicare. Temele abordate au țintit către implicarea angajatorilor în adaptarea curriculei programelor de studii la tendințele pieței muncii și realizarea de parteneriate între firmele de profil și Centrul pentru Învățământul Dual.

 

În încheierea programului primei părți a workshop-ului, în complementaritate, conf.univ.dr. Amalia DUȚU și lect. univ. dr. Adriana PÎRVU au prezentat experiența de implementare la nivelul partenerului 1 a subactivității 1.2. Organizarea de parteneriate cu parteneri sociali din medii publice și private. S-au prezentat aspecte privind dezvoltarea și implementarea strategiei de networking instituțional care a condus la identificarea de noi parteneri pentru Colegiul Terțiar, precum și noi modalități de implementare a strategiilor combinate prin activități onsite și online. Nu în ultimul rând, s-a făcut o scurtă prezentare a celor 20 de parteneri din mediul socio-economic atrași în cadrul proiectului.

Partea a doua a workshop-ului a debutat cu prezentarea susținută de prof.univ.dr. Mihaela DIACONU ,, Interactivitatea între mediul academic, de afaceri și preuniversitar în strategia Universității din Pitesti”, reliefând pilonii dezvoltării instituționale pe care este construită strategia: continuitate, stabilitate și dezvoltare durabilă.

Obiective specifice construite pe continuitate vizează armonizarea planurilor de învățământ din oferta educațională a Universității din Pitești prin introducerea elementelor specifice care să asigure absolvenților dobândirea abilităților solicitate de mediul socio-economic.

Stabilitatea are ca obiective specifice eficientizarea gestionării proiectelor naționale/internaționale implementate de UPIT și dezvoltarea unor parteneriate reale, durabile, performante cu administrația publică, instituțiile statului, societatea civilă la nivelul Regiunii Sud-Muntenia.

Obiective specifice ale dezvoltării durabile vizează:

  • lărgirea ofertei de cursuri de formare continuă și postuniversitare desfășurate în cadrul UPIT, pentru satisfacerea cerințelor specifice ale mediului socio-economic local și regional;
  • crearea unui HUB educațional împreună cu partenerii economici și sociali din regiune, care să îmbunătățească performanțele studenților în cunoaștere și inovare;
  • dezvoltarea activităților de inovare şi transfer tehnologic;
  • crearea de oportunități pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților și elevilor în vederea integrării active și responsabile în societate și pe piața muncii;
  • identificarea, dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu mediul economic și social și implementarea de instrumente TIC suport.

În continuarea evenimentului, lect. univ. dr. Ana APETROAIEI și lect. univ. dr. Daniela RĂDUȚ au prezentat experiența de organizare și furnizare a programului postuniversitar de perfecționare pentru personalul didactic din învățământul terțiar non-universitar. De asemenea, s-au propus activități pentru dezvoltarea colaborării dintre partenerii proiectului și extinderea rețelei către alte domenii (stagii de practică și studenți/elevi, cursuri de formare pentru personalul didactic, cercetare, activități editorial, etc.).

 

Workshop-ul ,, ATELIERUL VIRTUAL’’- Modele de succes dezvoltate de Universitatea din Pitești- s-a încheiat într-o notă optimistă, având în vedere oportunitățile implementării și  rezultatele proiectului.

 

Universitatea din Pitești implementează în perioada 06 februarie  2019 – 05 august 2021, în calitate de partener, proiectul „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, finanțat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: “Educație și competențe”.

Proiectul este dedicat învățământului terțiar tehnic și este coordonat de directorul COLEGTER-UPIT, conf. univ. dr. ing.  Mădălina – Cristina MARIAN.

 

 

Share

Te-ar putea interesa și

nstitutul Superior de Autovehicule și Transporturi (ISAT) din Nevers și Centrul Universitar Pitești (CUP) vor organiza ediția a 12-a a Challenge Kart Low Cost….
Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…

Ultimele postări

nstitutul Superior de Autovehicule și Transporturi (ISAT) din Nevers și Centrul Universitar Pitești (CUP) vor organiza ediția a 12-a a Challenge Kart Low Cost….
Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…