ro Română

”Voi fi inginer!” Proiect ROSE al Facultății de Mecanică și Tehnologie a UPIT, pentru contracararea abandonului universitar

Facultatea de Mecanică și Tehnologie (FMT) a Universității din Pitești a câștigat un grant de 149509,64 Euro în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE (Romania Secondary Education Project), coordonat de Ministerul Educației Naționale (MEN), cu scopul realizării Subproiectului intitulat ”Voi fi inginer!” pentru contracararea abandonului universitar. 

Obiectivul Subproiectului ”Voi fi inginer!” – care se va desfășura timp de doi ani academici (2019-2021) – constă în prevenirea abandonului universitar la studenţii cu risc ridicat din anul I ciclul de studii de licenţă din Facultatea de Mecanică şi Tehnologie a UPIT, prin furnizarea unor servicii socio-educaţionale centrate pe student, coerente, flexibile şi necesare asigurării accesului la o educaţie de calitate care să conducă la integrarea lor academică şi socio-profesională”, a declarat pentru UPITMEDIA conf.univ.dr.Alin RIZEA, Decanul Facultății de Mecanică și Tehnologie. 

Grupul țintă este format din 240 studenți (120 de studenţi/ an) înmatriculați în anul I la programele de studiu de licenţă ale FMT din Universitatea din Pitești: Autovehicule Rutiere, Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Inginerie Economică Industrială, Ingineria Transporturilor şi a Traficului. Studenţii grupului ţintă vor beneficia în mod gratuit de servicii socio-educaţionale dezvoltate (sesiuni şi cursuri de formare a competenţelor de învăţare, a competenţelor socio-emoţionale, sesiuni de tip mentorat şi tutoriat, campanii de conştientizare a necesităţii dezvoltării competenţelor profesionale, sesiuni de informare, orientare şi consiliere în carieră, etc.). 

Resursa umană care participă la implementarea activităţilor este formată din profesori specialişti ai FMT cu experienţă relevantă în domeniul educaţional și specialişti psihologi ai Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC -UPIT) din cadrul Universității Pitești.

 

 

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Astăzi, 31 ianuarie 2023, Universitatea din Pitești și Universitatea Politehnica București au semnat contractul de fuziune. Astfel, se crează o nouă instituție, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București,…