Universitatea din Pitești – partener în proiectul noncompetitiv „Educaţie Timpurie Incluzivă Şi Calitate (E.T.I.C.)”

Universitatea din Pitești este partener în proiectul noncompetitiv „Educaţie Timpurie Incluzivă Şi Calitate (E.T.I.C.)”, iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a cărui conferință de lansare a avut loc în perioada 12-14 decembrie 2019 la Sinaia. 

Obiectivul general al proiectului, care se derulează în intervalul august 2019 – iulie 2021, îl reprezintă dezvoltarea cadrului operaţional naţional în domeniul educaţiei antepreşcolare, în vederea facilitării accesului la educaţie, în creşe şi/sau grădiniţe, al copiilor sub 3 ani. 

Valoarea proiectului este de 15.570.145,02 lei, reprezentând echivalentul a 3.367.391,54 euro. 

Componenta operaţională are în prim-plan asigurarea resursei umane calificate pentru educaţia şi îngrijirea copiilor cu vârstă antepreşcolară din creşe şi grădiniţe, prin conceperea şi derularea unor programe de formare continuă, adaptate nevoilor diferitelor categorii de personal didactic implicat în educaţia şi îngrijirea timpurie a copiilor. 

Programele de formare continuă, acreditate şi cu un număr semnificativ de credite transferabile, vor fi elaborate şi livrate de instituţiile de învăţământ superior partenere: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea din Piteşti şi Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. 

Din partea UPIT, la conferința de lansare a proiectului au prezenți Prorectorul pentru Relații Internaționale, conf.univ.dr.Emanuel Soare, Decanul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, conf.univ.dr.Claudiu Langa și Directorul Departamentului de Științe ale Educației din cadrul aceleiași Facultăți, conf.univ.dr.Magdalena Stan.

 

Share

Te-ar putea interesa și

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….

Ultimele postări

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….