Universitatea din Pitești implementează activități de educație antreprenorială a cadrelor didactice și studenților

19.03.2020

 

Universitatea din Pitești implementează activități de educație antreprenorială a cadrelor didactice și studenților

 

 

Universitatea din Pitești este beneficiara unei finanțări in valoare de 4.822.719,03lei prin intermediul proiectului Activități și măsuri integrate de asistență educațională, consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud-Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială (ACTIV PRO-UPit), POCU379/6/21 ID125165,proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020).

           

Valoarea totala  eligibilă a proiectului –  4.822.719,03 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă  – 4732349,74 lei

Perioada de implementare-24 luni, respectiv 02.03.2020-28.02.2022

Principalele beneficii ale acestui proiect sunt:

  • dezvoltare competențe antreprenoriale si abilitîți didactice necesare educației antreprenoriale ale personalului didactic universitar- 75 de cadre didactice in cadrul unui program postuniversitar acreditat de Ministerul Educației și Cercetării
  • 400 de studenți formați in domeniul antreprenoriatului prin asistenta educaționala, consiliere antreprenorială, vizite in cadrul organizațiilor cu profil in domeniul de pregătire universitară a studenților
  • 300 de burse student antreprenor oferite pe parcursul ultimelor 3 semestre de activitate universitară a studenților grupului țintă
  • 300 de elevi sprijiniți in alegerea unui traseu educațional prin activități de mentorat si evenimente de tipul Zilele carierei
  • 4 laboratoare (1) laboratorul de comunicare  (2) laboratorul de management de proiect si simulari de afaceri cu calculatoare si soft specializat – Primavera Project Management,, (3) laboratorul de analize si studii de piață cu softuri specializate – Statistical Package for the Social Sciences  (4) laboratorul de gestiune a resurselor  cu calculatoare și soft specializat- Galileo gestiune financiar-contabila

 

Proiectul va fi implementat in parteneriat cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș, partener strategic al Universității din Pitești in atragerea de finanțări din fonduri europene și implementare de proiecte in domeniul pregătirii practice de specialitate a studenților Universității din Pitești.

 

Date de contact: manager proiect-prof.univ.dr Mihaela Diaconu

email: rectorat@upit.ro

 

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Universitatea din Pitești a organizat un eveniment de maximă importanță și actualitate, Conferința “Rolul Calculatoarelor în Știință, Tehnologie și Societate” susținută de profesorul Marius STAN, cercetător și scriitor în Statele…

Ultimele postări

Universitatea din Pitești a organizat un eveniment de maximă importanță și actualitate, Conferința “Rolul Calculatoarelor în Știință, Tehnologie și Societate” susținută de profesorul Marius STAN, cercetător și scriitor în Statele…