ro Română

Transferul de experiență și stimularea comunicării

Marți, 12 aprilie 2022, în intervalul orar 10:00 – 12:00, a fost organizată, în cadrul proiectului POCU/626/6/13 Tranziția de la școală la piața muncii prin stagii de practică și întreprinderi simulate, Cod proiect 131005, Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) implementat de Universitatea din Pitești, prima masă rotundă “Transferul de experiență și stimularea comunicării” din seria celor opt planificate.

Masa rotunda, organizată în cadrul activității A6.3. Implementarea activităților și proiectelor în cadrul rețelei de firme simulate cu participarea studenților din cadrul grupului țintă, organizarea și desfășurarea unui concurs de soluții antreprenoriale, s-a desfășurat la sediul Universității din Pitești, în sala 2.42 (Corp Central).

Eveniment a avut scopul de a facilita transferul de experiență dinspre mediul socio-economic/ antreprenorial către studenții implicați în operaționalizarea celor cinci întreprinderi simulate care compun Rețeaua CID: Start-up – Create, Inovate and Develop, precum și stimularea comunicării directe dintre practicieni și studenți.

La masa rotundă ”Transferul de experiență și stimularea comunicării” au participat:

  • Reprezentanții firmelor partenere: S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. și S.C. NOVARES AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L.;
  • Expert networking cu mediul socio-economic;
  • Studenții din grupul țintă al proiectului „angajați” în cadrul Rețelei;
  • Coordonator dezvoltare și funcționare rețea de firme simulate;
  • Alți experți implicați în operaționalizarea proiectului.

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri…

Ultimele postări

Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri…