Tehnician Tehnolog Mecanic – nou program de studiu la ColegTer UPIT

Universitatea din Piteşti va deschide un program nou de studii în cadrul Colegiului Terţiar Nonuniversitar. Începând cu anul școlar 2019-2020, Colegiul Terțiar Nonuniversitar din cadrul Universității din Pitești va lansa un nou program de studii postliceale, cu durata de 1,5 ani (3 semestre) – Tehnician Tehnolog Mecanic.

Programul de studiu are o bază materială proprie, modernă și completă, care asigură desfășurarea procesului de învățământ la standarde de calitate. Dotarea laboratoarelor este specifică disciplinelor predate: mașini-unelte clasice și cu comandă numerică, dispozitive, scule, verificatoare, aparatură de lucru și control, tehnică de calcul (calculatoare, soft-uri specializate), standuri și machete demonstrative.

Elevii programului de studiu beneficiază de vizite de documentare și stagii de practică în firme cu renume în producția modernă, cu care Colegiul are acorduri de colaborare.

Calificarea profesională Tehnician Tehnolog Mecanic pregătește tehnicieni capabili să îndeplinească sarcini generale cu caracter tehnic de punere în funcțiune, supraveghere, întreținere, reparare a instalațiilor și, în mod special, efectuarea unor prelucrări mecanice și urmărirea executării corecte a tehnologiilor de prelucrare mecanică.

În funcție de situația școlară sau familială, elevii primesc burse finanțate prin POCU/320/6/2. Elevii care nu locuiesc în Pitești se pot caza în căminele Universității.

 

CONTACT:

Universitatea din Pitești

Colegiul Terțiar Nonuniversitar

Str.Târgul din Vale nr.1, Corpul A

Tel.0348/453109

http://www.upit.ro

 

 

Share

Te-ar putea interesa și

De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…