Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor din Domeniul Științele Comunicării 2022

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Specializarea Jurnalism organizează Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor din Domeniul Științele Comunicării 2022 care va avea loc în data de 27 mai, de la ora 10:00 în sala 3.29, Corpul Central, onsite, dar și online. Sesiunea se adresează studenților de la ciclurile licență și master din domeniul Științele Comunicării. Lucrările selectate de către comitetul științific vor fi publicate într-un volum electronic cu E-ISSN.