Informații – BURSE SOCIALE UPIT

În perioada 21 februarie – 11 martie 2022, se depun, la secretariatele facultăților, dosarele pentru obținerea burselor sociale aferente semestrului II!Pentru a veni în sprijinul vostru, v-am pregătit câteva informații esențiale în vederea întocmirii dosarului!!! Pentru mai multe detalii puteți consulta Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat: https://www.upit.ro/_document/173385/regulament_privind_acordarea_burselor_la_ciclurile_de_studii_de_licenta_si_master_2021-2022-revizie.pdf fbclid=IwAR2XPMLbai2R2xCkQcqnV3wFA_9UWLzETBcoV5m3QP2ENG5KQPbyfiTO5