STUDII ȘI CERCETĂRI FILOLOGICE. SERIA LIMBI ROMANICE – recunoaștere națională și internațională în 28 de numere –

În urma procesului de evaluare a revistelor și editurilor din România și Republica Moldova, organizat de Comisia de Științe Umaniste a Consiliului Național al Cercetării Științifice pentru perioada 2020-2024 și ale cărui rezultate au fost publicate la data de 30 decembrie 2020, revista Studii și cercetări filologice. Seria limbi romanice a fost clasată în categoria B. Astfel, ea cunoaște o creștere față de evaluarea precedentă, când a fost plasată în categoria C. Rezultatul este cu atât mai îmbucurător cu cât este una dintre puținele reviste dedicate exclusiv limbilor romanice din actualul clasament.

De asemenea, baza de date IndexCopernicus, în care este indexată revista Studii și cercetări filologice. Seria limbi romanice, a încheiat procesul de evaluare pentru anul 2019. Revista se află într-o creștere față de anul precedent, urmând, de altfel, tendința crescătoare din ultimii ani: ICV 2019 – 119.67; ICV 2018 – 117.09.  Mai mult decât atât, în acest moment, revista este plasată pe locul 3 la domeniile în care este încadrată, adică Studii literare  și Lingvistică:   https://journals.indexcopernicus.com/search/form?mniswDisciplines=DS010105N&mniswTo=20 

Aceste două reușite validează nu numai calitatea științifică a revistei, ci și evoluția unui proiect început acum 13 ani, dar care continuă să atragă, în comitetul științific și printre autori, din ce în ce mai mulți specialiști recunoscuți pe plan național și internațional.

 

DESPRE REVISTA STUDII ȘI CERCETĂRI FILOLOGICE. SERIA LIMBI ROMANICE

Revista Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice este o publicație bianuală care găzduiește lucrări originale în domeniul limbilor și literaturilor romanice. Initiațiva constituirii revistei aparține, în anul 2007, unui grup de cadre didactice și cercetători din Catedra de Limbi Romanice a Facultății de Litere din Pitești. Cu o tradiție de 28 de numere,  ea este un organism complet independent, având o politică redacțională și editorială hotărâte exclusiv de redactorul-șef, conf. univ. dr. habil. Diana Lefter, și de comitetul de redacție.

Temele propuse au fost și sunt dintre cele mai diverse, încurajându-se nu numai o abordare clasică a acestora, literară sau lingvistică, ci și o analiză pluri/interdisciplinară a lor. Plecând de la discursul afectiv, exotism, Secolul Luminilor, discursul dramatic, imagine și imaginar în Occident, imagini ale erotismului, s-a ajuns, în ultimii ani, la mit și literatură, literatură și politică, emițători și receptori, călătorii, latinitate; fantastic, miraculos, fabulos; călători și călătorii; rescriere, palimpsest, traducere; izolare și claustrare; transformarea corpului sub acțiunea timpului: îmbătrânirea, diformitatea, boala, putrezirea/putreziciunea.

Procesul de selectare a textelor redactate într-una dintre limbile romanice – franceză, spaniolă, italiană, portugheză – este asigurat de membrii comitetului ştiinţific şi de revizori prin dubla recenzare, pe baza următorilor parametri: originalitatea textului și a demersului; adecvarea la tematica revistei; raportul dintre text și stadiul actual al cercetării științifice în domeniu; rigoarea științifică și etica cercetării; calitatea/nivelul exprimării.  

Cele două comitete sunt formate din cercetători și cadre didactice de la universități sau institute de profil din țări precum: Spania, Franța, Brazilia, Elveția, Venezuela, Portugalia, Turcia, Italia, Marea Britanie, Mexic, România, fapt care sporeștevizibilitatea revistei pe plan internațional.

Respectarea acestor parametri și rigurozitatea recenzării au făcut posibilă indexarea revistei Studii și cercetări filologice. Seria limbi romanice în baze de date internaționale: ERIH PLUS, Scopus, CEEOL, Fabula, EBSCO, Index Copernicus, Scipio, DOAJ, dar și prezența ei într-o numeroase cataloage internaționale și naționale: Library of Congress, Union Catalogue of Belgian Libraries, Aleph, Feng Chia University Library, Vub Biblioteek University Of Brussels, Kun Shan University, Chung Yuan Christian University Library, York University Libraries, Hesburg University of Notre Dame, Biblioteca del Universita di Roma Tor Vergata, Biblioteca del Universita Degli Studi di Modena E Reggio Emilia, Petra Christian University, Open University Malaysia, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” București, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași, Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Universității “Lucian Blaga” Sibiu, Biblioteca Universității “Dunărea De Jos” din Galați, Biblioteca Universității Din Craiova.

Persoanele interesate să lectureze lucrările deja publicate sunt invitate să acceseze site-ul revistei Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice http://www.philologie-romane.eu/index.php/ro/  sau să ne contacteze la adresa de email revue.philologie.romane@gmail.com.

 

 

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…
Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 16:00-20:00, Str Doaga Nr.11, PITEȘTI, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI vă invită la NOAPTEA CERCETĂTORILOR cu o serie…

Ultimele postări

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…
Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 16:00-20:00, Str Doaga Nr.11, PITEȘTI, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI vă invită la NOAPTEA CERCETĂTORILOR cu o serie…