STUDII ȘI CERCETĂRI FILOLOGICE. SERIA LIMBI ROMANICE – 14 ani de tradiție științifică –

Baza de date IndexCopernicus, în care este indexată revista Studii și cercetari filologice. Seria limbi romanice, a încheiat procesul de evaluare pentru anul 2019. Revista se află într-o creștere față de anul precedent, urmând, de altfel, tendința crescătoare din ultimii ani: ICV 2018 – 117.09; ICV 2019 – 119.67. Mai mult decât atât, în acest moment, revista este plasată pe locul 1 la domeniile în care este încadrată, adică Studii literare  și Lingvistică:
https://journals.indexcopernicus.com/search/form?mniswDisciplines=DS010105N&mniswTo=20 

Revista Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice este o publicație bianuală care găzduiește lucrări originale în domeniul limbilor și literaturilor romanice. Initiațiva constituirii revistei aparține, în anul 2007, unui grup de cadre didactice și cercetători din Catedra de Limbi Romanice. Cu o tradiție de 28 de numere, ea funcționează în cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte, având ca redactor-șef pe conf. univ. dr. habil. Diana Lefter.
Temele propuse au fost și sunt dintre cele mai diverse, încurajându-se nu numai o abordare clasică a acestora, literară sau lingvistică, ci și o analiză pluri/interdisciplinară a lor. Plecând de la discursul afectiv, exotism, Secolul Luminilor, discursul dramatic, imagine și imaginar în Occident, imagini ale erotismului, s-a ajuns, în ultimii ani, la mit și literatură, literatură și politică, emițători și receptori, călătorii, latinitate; fantastic, miraculos, fabulos; călători și călătorii; rescriere, palimpsest, traducere; izolare și claustrare; transformarea corpului sub acțiunea timpului: îmbătrânirea, diformitatea, boala, putrezirea/putreziciunea.
Procesul de selectare a textelor redactate într-una dintre limbile romanice – franceză, spaniolă, italiană, portugheză – este asigurat de membrii comitetului ştiinţific şi de revizori prin dubla recenzare, pe baza următorilor parametri: originalitatea textului și a demersului; adecvarea la tematica revistei; raportul dintre text și stadiul actual al cercetării științifice în domeniu; rigoarea științifică și etica cercetării; calitatea/nivelul exprimării.
Cele două comitete sunt formate din cercetători și cadre didactice de la universități sau institute de profil din țări precum: Spania, Franța, Brazilia, Elveția, Venezuela, Portugalia, Turcia, Italia, Marea Britanie, Mexic, România, fapt care sporeștevizibilitatea revistei pe plan internațional.
Respectarea acestor parametri și rigurozitatea recenzării au făcut posibilă indexarea revistei Studii și cercetări filologice. Seria limbi romanice în baze de date internaționale: ERIH PLUS, Scopus, CEEOL, Fabula, EBSCO, Index Copernicus, Scipio, DOAJ, dar și prezența ei într-o numeroase cataloage internaționale și naționale: Library of Congress, Union Catalogue of Belgian Libraries, Aleph, Feng Chia University Library, Vub Biblioteek University Of Brussels, Kun Shan University, Chung Yuan Christian University Library, York University Libraries, Hesburg University of Notre Dame, Biblioteca del Universita di Roma Tor Vergata, Biblioteca del Universita Degli Studi di Modena E Reggio Emilia, Petra Christian University, Open University Malaysia, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” București, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași, Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Universității “Lucian Blaga” Sibiu, Biblioteca Universității “Dunărea De Jos” din Galați, Biblioteca Universității Din Craiova.
Persoanele interesate să lectureze lucrările deja publicate sunt invitate să acceseze site-ul revistei Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice http://www.philologie-romane.eu/index.php/ro/ sau să ne contacteze la adresa de email revue.philologie.romane@gmail.com.

 

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…