ro Română

Stagiu de cerecetare doctorală la Universitatea din Pitești

Mme Djedjiga BEN ABDESSELAM, beneficiară a unei burse doctorale Eugen Ionescu 2022, a efectuat un stagiu de cercetare doctorala la Universitatea din Pitești, în Laboratorul de materiale avansate din cadrul CRC&D-Auto), în perioada septembrie –  decembrie 2022.

Tema de cercetare: „Comportarea la coroziune a oțelurilor inoxidabile utilizate pentru implanturi în mediu ce simuleza sângele, cu diferite concentrații de glucoză, în prezența unui câmp magnetic de intensitate slab”

În timpul stagiului a realizat caracterizarea din punct de vedere microstructural și al compoziției chimice a straturilor de coroziune rezultate în urma testelor de coroziune efectuate în Alegeria, iar la final a prezentat rezultatele obținute în cadrul unui seminar.

Mme Djedjiga BEN ABDESSELAM este doctoranda la Universitatea Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algéria, conducător de doctorat prof. ZAZI Nacer. La Universitatea din Pitești a fost coordonată de prof.univ.dr. Mărioara Abrudeanu – conducator de doctorat în domeniul Inginera materialelor și dr.ing.fiz. Denis NEGREA.

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Începând cu anul 2020, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a pus la dispoziția tuturor celor interesați, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), recunoașterea online a…

Ultimele postări

Începând cu anul 2020, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a pus la dispoziția tuturor celor interesați, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), recunoașterea online a…