Sesiune de informare online: UNIVERSITĂȚI EUROPENE – Apel de propuneri Erasmus+ 2023

Sesiunea online din data de 15 noiembrie a.c. – ora 14:30 CET va informa cu privire la contextul politicii, criteriile de atribuire și procedura de aplicare pentru Apelul de propuneri – Universități Europene 2023, în cadrul Erasmus+ acțiunea 2.
Inițiativa „Universități europene” face parte din sprijinul „Parteneriate pentru excelență” oferit în cadrul Programului Erasmus+ 2021-2027. Această inițiativă are un mandat ambițios menit să declanșeze și să aprofundeze niveluri fără precedent de cooperare instituțională între instituțiile de învățământ superior, făcând-o sistemică, structurală și durabilă; își propune să încurajeze apariția unor alianțe transnaționale de jos în sus ale instituțiilor de învățământ superior din întreaga Europă, ducând cooperarea transnațională la un nou nivel de intensitate și domeniu de aplicare și oferind studenților oportunități de a combina studiile în mai multe țări. Punând în comun resursele, capacitatea și punctele forte, instituțiile de învățământ superior își vor consolida calitatea, performanța, atractivitatea și competitivitatea internațională în toate misiunile lor – educație, cercetare, inovare și servicii pentru societate, în beneficiul studenților, personalului și comunităților.
În conformitate cu prioritățile Spațiului European al Educației până în 2025 și cu Strategia Europeană pentru universități, aceste universități europene intenționează: să promoveze valorile europene comune și o identitate europeană consolidată prin reunirea unei noi generații de europeni capabili să coopereze în cadrul diferitelor culturi, limbi și peste granițe, sectoare și discipline academice; să realizeze un salt substanțial în ceea ce privește calitatea, performanța, atractivitatea și competitivitatea instituțiilor europene de învățământ superior și contribuția la economia europeană bazată pe cunoaștere, ocuparea forței de muncă, creativitate, cultură și bunăstare, valorificând pedagogiile inovatoare. „Universitățile europene” vor fi factori-cheie în asigurarea calității învățământului superior și, acolo unde este posibil, pentru a consolida legătura cu peisajul cercetării și inovării din Europa și extinderea acestuia către societate și economie.
Scopul Apelului de propuneri Erasmus+ 2023 este de a sprijini alianțele instituțiilor de învățământ superior în realizarea graduală a viziunii lor ambițioase pe termen lung pentru a deveni o universitate europeană cu drepturi depline.

Acest obiectiv va fi atins printr-o abordare dublă:

  1. Apelul va oferi sprijin pentru alianțele instituționale de cooperare transnațională deja existente, inclusiv – dar fără a se limita la – alianțele universităților europene selectate în cadrul apelului de propuneri Erasmus+ 2020. Scopul este de a consolida cooperarea instituțională realizată până în prezent și de a aprofunda, intensifica și extinde în continuare eficacitatea cooperării existente pentru a avansa procesul de transformare a învățământului superior către „Universități Europene” cu drepturi depline.
  2. Apelul va oferi sprijin solicitanților care doresc să stabilească o nouă cooperare instituțională transnațională într-o nouă alianță „Universitate Europeană”.
    Bugetul total al acțiunii este de 384.000.000 EUR.
    Informații detaliate despre apelul Universităților Europene 2023 sunt disponibile pe Portalul Oportunități de finanțare și licitație.
    Sursa: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-european-universities-erasmus-2023-call-proposals-2022-11-15_en

Articol preluat din THE NEWS LETTER, Numărul (9) 45 – Septembrie 2022, CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…

Ultimele postări

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…