RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI UPIT PREZENTAT ÎN SENAT

În fiecare an, Rectorul Dumitru CHIRLEȘAN prezintă Senatului UPIT un raport privind starea universității. În această săptămână Rectorul a prezentat Raportul pentru anul 2021. Documentul a reliefat activitatea structurilor academice și administrative în XIII capitole:
• Situaţia financiară pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli
• Situația programelor de studii pentru ciclurile de licenţă, master, doctorat
• Activitatea Colegiului Terțiar Nonuniversitar
• Situația personalului universității
• Rezultatele activității de cercetare științifică și de informatizare
• Managementul calității și controlul intern managerial
• Etica universitară și a activităților de cercetare științifică
• Situația posturilor vacante
• Inserția profesională a absolvenților universității din promoțiile precedente. Evenimente și facilități pentru studenți
• Direcția Generală Administrativă
• Activitățile de formare continuă din cadrul Universității din Pitești
• Activitatea pe plan internațional a Universității din Pitești

Senatul universitar este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii din Piteşti. Competenţele Senatului se referă la toate aspectele vieţii academice din universitate referitoare la strategia de îndeplinire a misiunii şi obiectivelor acesteia şi asigură reprezentativitatea comunităţii universitare.

Pentru mai multe detalii: https://www.upitmedia.ro/raportul-anual-al-rectorului-upit-prezentat-in-senat/

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Universitatea din Pitești a organizat un eveniment de maximă importanță și actualitate, Conferința “Rolul Calculatoarelor în Știință, Tehnologie și Societate” susținută de profesorul Marius STAN, cercetător și scriitor în Statele…

Ultimele postări

Universitatea din Pitești a organizat un eveniment de maximă importanță și actualitate, Conferința “Rolul Calculatoarelor în Știință, Tehnologie și Societate” susținută de profesorul Marius STAN, cercetător și scriitor în Statele…