ro Română

Proiectul „Creșterea Competitivității Exploatațiilor Agricole” lansat la Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești a găzduit, joi, 22 martie 2018, în Sala Senatului, lansarea proiectului „Creșterea Competitivității Exploatațiilor Agricole, în contextul actual al Politicii Agricole, prin acțiuni de formare profesională și dobândire de cunoștințe în rândul fermierilor”. Managerul de Proiect, Conf.univ.dr.Popescu Cristian, a precizat că proiectul este finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 – și că obiectivul constă în organizarea unui curs de formare profesională și vizează îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor de bază, precum și diseminarea/asimilarea rezultatelor cercetării și inovării, prin acțiuni de formare profesională și dobândire de cunoștințe în rândul fermierilor, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3. “Acest proiect este o premieră pentru Pitești și comunitatea locală din Argeș”, a declarat Managerul de Proiect.

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri…

Ultimele postări

Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri…