ro Română

PROIECT ERASMUS ÎNCHEIAT CU SUCCES DE UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Universitatea din Pitești a încheiat cu succes un nou proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 (mobilitatea persoanelor în scopul învățării), cu durata de 36 de luni, implementat în perioada 2018-2021 (nr. de referință: 2018-1-RO01-KA103-047550).

În cadrul proiectului, au fost implicați 111 parteneri din țări participante la program (Bulgaria, Republica Cehă, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Spania, Turcia) și a fost pus în aplicare un total de 207 mobilități: 67 de acțiuni de mobilitate a studenților pentru studii, 68 de acțiuni de mobilitate a studenților pentru stagii (formare practică), 37 de acțiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice, 35 de acțiuni de mobilitate a personalului pentru formare, fiind utilizat un total de 96.97% din fondurile alocate în bugetul proiectului.

Prin implementarea activităților prevăzute, proiectul a oferit participanților la mobilități oportunități de educație și formare la standarde de calitate europeană. Pornind de la priorități ca extinderea cooperării internaționale pentru toate domeniile de activitate, menținerea, diversificarea și păstrarea relațiilor de colaborare cu universitățile partenere, înființarea de noi programe de studii internaționale și internaționalizarea curriculumului existent, utilizarea activităților Erasmus+ pentru dezvoltarea ofertei educaționale, întărirea relevaneți activităților Erasmus+ în evaluarea calității universității, toate activitățile desfășurate în proiect au avut ca scop o cât mai bună organizare și derulare a mobilităților, în acord cu prevederile Cartei Erasmus și a priorităților de politică educațională de la nivel european.

Rata de participare din cadrul proiectului a fost un indicator de succes, programul având continuitate în universitate încă de la implementarea lui în România, iar numărul de participanți la mobilități a crescut de la un proiect la altul (de la 16 în 1998 la 207 în acest proiect).

Universitatea din Pitești va fi întotdeauna preocupată de extinderea parteneriatelor sale internaționale în vederea creșterii numărului mobilităților și a îmbunătățirii calității activităților de predare-învățare-evaluare, fapt ce va asigura participarea sa la competițiile viitoare de acest gen.

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri…
Astăzi, 31 ianuarie 2023, Universitatea din Pitești și Universitatea Politehnica București au semnat contractul de fuziune. Astfel, se crează o nouă instituție, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București,…

Ultimele postări

Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri…
Astăzi, 31 ianuarie 2023, Universitatea din Pitești și Universitatea Politehnica București au semnat contractul de fuziune. Astfel, se crează o nouă instituție, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București,…