Prof.univ.dr.Silviu Angelescu, Universitatea București – Doctor Honoris Causa al UPIT

Reputatul profesor universitar doctor Silviu Angelescu, de la Universitatea București a primit joi, 20 iunie 2019, în cadrul unei festivități, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești, ca semn de recunoaștere a contribuțiilor deosebite în domeniul etnografiei și al folclorului.  La baza Hotărârii Senatului Universității din Pitești de a-i conferi titlul de Doctor Honoris Causa distinsului profesor emerit Silviu Angelescu – personalitate științifică de prim rang – a stat întreaga activitate didactică și de cercetare a Domniei sale, dar mai ales preocuparea constantă de a promova valorile spirituale românești. 

Pentru Senatul Universității din Pitești și pentru întreaga noastră comunitate academică, decernarea înaltei distincții de Doctor Honoris Causa domnului profesor universitar doctor Silviu ANGELESCU este o ocazie deosebită, o sărbătoare dedicată unei personalități marcante în domeniul cercetării științifice filologice și al învățământului superior românesc”, a declarat prof.univ.dr.Mihaela Diaconu, Președintele Senatului UPIT .  

Suntem bucuroși astăzi a ne exprima recunoștința față de un prieten al universității noastre, pe care comunitatea academică dorește să-l aibă în continuare mereu aproape, ca pe unul dintre cei mai distinși membri ai săi. Cunoștințele, experiența și renumele dumneavoastră pe plan național și european vor contribui cu siguranță atât la creșterea notorietății cât și la obținerea de parteneriate durabile care să pună în valoare Universitatea din Pitești și să contribuie la dezvoltarea continuă a acesteia”, a precizat Rectorul UPIT, conf.univ.dr.ing.Dumitru Chirleșan. 

Dând citire Laudatio, Prorectorul UPIT pentru Relația cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic, conf.univ.dr.Adrian Sămărescu – cadru didactic în cadrul Departamentului de Limbă, Literatură, Istorie și Arte al Facultății UPIT de Teologie, Litere, Istorie și Arte – a prezentat câteva aspecte legate de viața, activitatea, opera științifică, cariera și personalitatea distinsului prof.univ.dr.Silviu Angelescu, profesor emerit al Facultății de Litere din cadrul Universității București. 

Printre invitații speciali la ceremonia de decernare a titlului s-a aflat Academicianul Eugen Simion,critic și istoric literar, membru titular al Academiei Române și Președinte al acestui for cultural român în perioada 1998 – 2006. ”Silviu Angelescu este un specialist, un om care a scris cărți fundamentale. Nu cunosc pe cineva care astăzi să manifeste o asemenea dedicație literaturii populare și folclorului, așa ca profesorul Angelescu”, a afirmat cu sinceră apreciere Academicianul Eugen Simion. 

Tinerii au întotdeauna nevoie de modele, iar o societate care se respectă are nevoie de un sistem de valori bine stabilit și riguros supravegheat”, a declarat prof.univ.dr.Silviu Angelescu după ce a primit titlul de Doctor Honoris Causa, vădit impresionat de ceremonia festivă care i s-a dedicat la Universitatea Pitești. 

În Sala de Festivități a Universității din Pitești, cu prilejul cermoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Silviu Angelescu, au fost prezenți, alături de prorectori, decani, profesori și studenți ai Universității Pitești,  Dan Mircea Cipariu, scriitor și jurnalist român,prof.Victor Ivanovici, Universitatea din Salonic, Grecia și, nu în ultimul rând, dna Paula Liliana Angelescu, soția profesorului Silviu Angelescu.

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…