Prof.univ.dr.ing.Sorin Mihai Cîmpeanu – Doctor Honoris Causa al UPIT

Prof.univ.dr.ing.Sorin Mihai Cîmpeanu – Doctor Honoris Causa al UPIT

Miercuri, 2 octombrie 2019, ora 16, Sala de Festivități – Corpul Central

Avem plăcerea de a vă invita la ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai CÎMPEANU, Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Președinte al Consiliului Național al Rectorilor și Președinte al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF). 

Absolvent al Colegiului Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti, promoţia 1986 și al Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului din cadrul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, promoţia 1991, prov.univ.dr.ing. Sorin Mihai CÎMPEANU și-a început cariera didactică şi ştiinţifică imediat după absolvirea facultăţii, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, în anul 2000 obținând titlul de doctor în ştiinţe. Profesorul Sorin-Mihai CÎMPEANU a parcurs toate treptele didactice, de la preparator universitar în perioada 1992-1995, asistent universitar în perioada 1995-1997, şef de lucrări în perioada 1997-2001, conferenţiar universitar din anul 2001 până în anul 2006, când a obținut titlul de profesor universitar şi conducere de doctorat. 

Prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai CÎMPEANU este Preşedinte al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) – cea mai mare organizaţie academică internaţională ce include 940 de universităţi şi reţele academice şi de cercetare din 116 ţări de pe toate continentele, între care și Universitatea din Pitești. 

A absolvit o serie de cursuri şi a urmat mai multe stagii de pregătire în ţară şi străinătate, dintre care stagii şi cursuri de implementare a standardelor europene de mediu, de evaluare a calităţii solurilor, de aplicaţii informatice pentru procesarea imaginilor de teledetecţie, dar şi de formare în tehnologia educaţiei şi metode inovative de e-Learning, de management universitar, de comunicare managerială în structurile publice şi private, de susţinere a transferului tehnologic, de securitate şi bună guvernare, de management al situaţiilor de criză. 

Profesionalismul şi abilităţile manageriale au condus la alegerea domnului profesor Sorin-Mihai CÎMPEANU ca preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România începând cu anul 2013, aflându-se în prezent la cel de-al doilea mandat, pentru perioada 2016-2020. A fost preşedinte al Consorţiului Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (2013-2014); membru al Comisiei de Ingineria resurselor vegetale şi animale – CNATDCU (2011-2012) şi Preşedinte al aceleiaşi comisii (2012-ian. 2015 şi nov. 2015-2016); secretar general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) (2012-2014); vicepreşedinte al Centrului de Excelenţă în Cercetare – Biotehnol (Centrul de Biochimie Aplicată și Biotehnologie) (2003-2014); vicepreşedinte al Comitetului Naţional Român pentru Programul Hidrologic Internaţional, IHP-UNESCO (2012); membru în Comitetul tehnico-economic al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (2009); membru al Consiliului de administraţie al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (2008-2011), membru şi expert în cadrul Comitetului naţional pentru combaterea secetei, deşertificării şi degradării terenurilor; membru în Societatea Naţională pentru Ştiinţa Solului (SNSS), Fundaţia pentru Dezvoltare Rurală din România (FDR), Centrul de Excelenţă în Cercetare în Inginerie Rurală şi Protecţia Mediului.

Domnul profesor Sorin Mihai CÎMPEANU a desfăşurat o intensă activitate de cercetare ştiinţifică bazată pe o abordare multidisciplinară și pe o experienţă câştigată în timp printr-o multitudine de proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare la care a participat. S-a distins ca fiind unul dintre cei mai competenţi şi activi cercetători români în domeniul agronomiei, îmbunătăţirilor funciare şi biotehnologiilor, fiind iniţiatorul şi managerul a peste 30 de proiecte naționale și internaţionale și membru în colectivele de lucru pentru alte 60 de proiecte de cercetare- dezvoltare; deţine un brevet de invenţie şi are încă două cereri de brevet. Rezultatele activităţii de cercetare şi didactice s-au concretizat în 16 cărţi/capitole în cărţi/manuale și în peste 100 de articole ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate și indexate ISI sau în baze de date internaţionale.

 

Share

Te-ar putea interesa și

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….

Ultimele postări

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….