Prof.univ.dr.ing.Sorin Mihai Cîmpeanu – Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești

Rectorul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai CÎMPEANU Președinte al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) și Președinte al Consiliului Național al Rectorilor – a primit, miercuri, 2 Octombrie 2019, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești. La eveniment a participat și prof.dr.ing.Gigel PARASCHIV, Secretar de Stat pentru Învățământul Superior în cadrul Ministerului Educației Naționale

”La propunerea Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, Senatul Universității din Pitești a acceptat cu bucurie acordarea celei mai înalte distincții onorifice, în semn de apreciere a eforturilor susținute pe care domnul profesor universitar doctor inginer Sorin Mihai Câmpeanu le-a depus pentru afirmarea în comunitatea științifică din țară și din străinătate, eforturi încununate cu rezultate remarcabile pentru domeniul  ingineresc al construcțiilor de îmbunătățiri funciare, căruia i s-a dedicat pe parcursul întregii sale cariere profesionale și universitare”, a declarat prof.univ.dr.Mihaela Diaconu, Președintele Senatului UPIT. ”Este un privilegiu pentru universitatea noastră să vă poată oferi această înaltă distincţie ca semn al recunoaşterii bogatei dvs. activităţi didactice şi de cercetare, al înaltului prestigiu profesional, al relaţiilor pe care le-ați dezvoltat la nivel național și european pentru susținerea învățământului universitar românesc”, a subliniat, la rândul său, Rectorul Universității din Pitești, conf.univ.dr.ing.Dumitru CHIRLEȘAN. 

Dând citire Laudatio, Directorul Colegiului Terțiar Nonuniversitar (COLEGTER-UPIT), conf.univ.dr.Mădălina Marian a prezentat principalele repere biografice ale domnului profesor universitar doctor inginer Sorin-Mihai CÎMPEANU, cu o prodigioasă activitate de cadru didactic, cercetător, manager și formator al multor generații de specialiști din țară și străinătate. 

În discursul rostit după primirea oficială a titlului de Doctor Honoris Causa, prof.univ.dr.ing.Sorin-Mihai CÎMPEANU s-a referit, între altele, la cele trei cerințe esențiale pentru un învățământ superior eficient – calitate, leadership universitar și internaționalizarea activităților, dar și la Agenția Universitară a Francofoniei, al cărui Președinte este, cea mai mare rețea universitară la nivel mondial, din care face parte și Universitatea din Pitești. ”Universitatea din Pitești răspunde pe deplin celor trei cerințe esențiale pentru un învățământ superior eficient, iar crearea de către UPIT a unui Consiliu Consultativ al Rectorului, format din reprezentanți ai mediului socio-economic, este un model demn de urmat de alte universități”, a declarat prof.univ.dr.ing.Sorin-Mihai CÎMPEANU. ”Înființarea unui Colegiu Terțiar Nonuniversitar în cadrul Universității din Pitești – care să pregătească absolvenți calificați în specializările cerute pe piața muncii și faptul că UPIT deja are patru programe solide de Master în limbi de circulație internațională – constituie, totodată, alte reușite remarcabile ale Universității din Pitești”, a continuat prof.univ.dr.ing. CÎMPEANU,  mulțumind pentru deosebita onoare de a primi de la UPIT titlul de Doctor Honoris Causa. 

În Sala de Festivități a Universității din Pitești, cu prilejul cermoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor doctor inginer Sorin-Mihai CÎMPEANU, au fost prezenți, alături de prorectori, decani, profesori și studenți ai Universității Pitești, reprezentanți de marcă ai administrației publice locale și rectori, decani și profesori de la universități partenere din Arad, Bacău, Constanța, Galați, Petroșani,  Ploiești, Târgoviște.

Share

Te-ar putea interesa și

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….

Ultimele postări

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….