Prof.univ.dr. Constantin Vertan, Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești

Reputatul profesor universitar doctor Constantin Vertan, de la Universitatea POLITEHNICA București a primit vineri, 10 mai 2018, în cadrul unei festivități, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești, ca semn de recunoaștere a rezultatelor deosebite pe care le-a obținut în plan științific și didactic. La baza Hotărârii Senatului Universității din Pitești de a-i conferi titlul de Doctor Honoris Causa distinsului prof.univ.dr.Constantin Vertan – personalitate academică recunoscută pe plan național și internațional – a stat bilanțul de excepție al activității sale atât în plan didactic cât și științific, Domnia sa fiind un cercetător valoros care a dat soluții ingenioase la multiple probleme legate de analiza și prelucrarea imaginilor. 

Președintele Senatului Universității din Pitești, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu, a declarat deschisă ședința extraordinară prilejuită de Hotărârea Senatului, la cererea Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare, de a se acorda titlul de Doctor Honoris Causa Domnului Profesor Constantin Vertan, de la Universitatea POLITEHNICA București. “Senatul Universității din Pitești a acceptat cu bucurie acordarea celei mai înalte distincții onorifice, în semn de apreciere a activității didactice și a rezultatelor deosebite în cercetare, pe care domnul profesor Vertan le-a obținut în plan național și internațional”, a declarat prof.univ.dr.Mihaela Diaconu

Rectorul Universității din Pitești, conf.univ.dr.ing.Dumitru Chirleșan i-a mulțumit prof.univ.dr.Constantin Vertan pentru faptul că a acceptat să se alăture comunității academice a Universității din Pitești și a felicitat, totodată, Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare a UPIT, care a propus acordarea titlului de Doctor Honoris Causa prof.Vertan, exprimându-și aprecierea față de activitatea la vârf a acestei Facultăți extrem de apreciate și salutând parteneriatele pe care le stabilește. 

Dând citire Laudatio, prof.univ.dr.ing. Ioan Liță, din partea Departamentului Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică  – Universitatea din Pitești a prezentat câteva aspecte legate de viața, activitatea, opera științifică, cariera și personalitatea distinsului prof.dr.ing.Constantin Vertan, profesor la Departamentul de Electronică Aplicată și Ingineria Informației, de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Director al Centrului de cercetare “Laboratorul de Analiza şi Prelucrarea Imaginilor” (LAPI) din cadrul aceleiaşi universităţi. 

Prof.univ.dr.ing.Ioan Liță a evidențiat stagiile de pregătire pe  care prof.univ.dr.Constantin Vertan le-a realizat în țară și străinătate (Sinaia/România, Trieste și Peruggia/ Italia, Lyon/Franța) și activitatea de cercetare în domeniul Analizei și Prelucrării Imaginilor. “Prof.univ.dr.ing.Constantin Vertan a realizat în premieră, începând cu 2007, peste 20 de lucrări de cercetare naționale și internaționale în domeniul prelucrării imaginilor, pentru care a obținut 19 brevete internaționale”, a declarat prof.univ.dr.ing.Ioan Liță. 

Conf. univ. dr. ing. Mihai Oproescu, Decanul Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare și-a exprimat admirația față de proiectele de cercetare derulate de prof.univ.dr.Constantin Vertan, apreciind prestația științifică de cel mai înalt nivel și implicarea domnului profesor Vertan în promovarea cercetării științifice în publicații de prestigiu din țară și străinătate. 

La finalul tuturor luărilor de cuvânt din partea profesorilor UPIT și a celor invitați, Președintele Senatului Universității din Pitești, prof.univ.dr.Mihaela Diaconu a declarat că îi revine deosebita plăcere de a acorda titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr.Constantin Vertan care, după festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa, a prezentat audienței o lucrare de specialitate cu titlul  “De la filtrare la analiza imaginilor – Abordări personale de tip fuzzy în prelucrarea și descrierea imaginilor, extrem de bine primită de studenții și profesorii UPIT de la programul de profil, aflați în sală. 

Profesor Universitar Doctor Constantin Vertan: “Mulțumesc Universității din Pitești, Președintelui Senatului, Rectorului acestei universități, dedic titlul de Doctor Honoris Causa întregii mele echipe din cadrul Universității POLITEHNICA București”, a declarat, pentru UPITMEDIA, la finalul festivității, prof.univ.dr.Constantin Vertan. 

În Sala de Festivități a Universității din Pitești, cu prilejul cermoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Constantin Vertan, au fost prezenți, alături de prorectori și decani de la Universitatea din Pitești, profesori de la: Universitatea POLITEHNICA București (prof.dr.ing.Cristian Negrescu, Decan al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității POLITEHNICA București, Ș.l.dr.ing.Rodica Constantinescu, Prodecan al aceleiași facultăți, prof.dr.ing.Sever Pașca, Directorul Departamentului Electronică Aplicată și ingineria informației, prof.dr.ing.Mihai Ciuc și conf.univ.dr.Corneliu Florea, Laboratorul de analiza și preluarea imaginilor); Universitatea Valahia din Târgoviște (conf.dr.ing.Henri-George Coandă, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației); Universitatea Oradea (prof.univ.dr.habil. Mircea Gordan, Decan al Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației); Universitatea Transilvania Brașov (prof.dr.ing.Laurențiu Ivanovici, Prodecan cu cercetarea științifică și informatizarea); Serviciul de Telecomunicații Speciale Argeș (col.dr.ing.Dumitru Brebeanu).

 

 

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…