Prima ședință a Consiliului Consultativ al Rectorului Universității din Pitești

Consiliul Consultativ al Rectorului Universității din Pitești s-a întrunit, pentru prima oară, joi,  6 iunie 2019, în Sala de Festivități a UPIT. Obiectivul primei întruniri:  identificarea, împreună cu reprezentanții mediului de afaceri din Județul Argeș, a soluțiilor legate de formarea resursei umane în concordanță cu nevoile angajatorilor. Adaptarea ofertei educaționale curente la cerințele pieței muncii, adaptarea curriculară în cadrul programelor de studii pentru formarea competențelor și abilităților cerute de angajatori, orientarea activităților de cercetare științifică din UPIT către nevoile mediului socio-economic din regiune – au fost câteva din temele dezbătute în prima ședință a Consiliului Consultativ al Rectorului UPIT.

Îmi doresc să stabilim de comun acord o hartă a competențelor, care să reflecte cerințele actuale de pe piața muncii și așteptăm în acest sens contribuția valoroasă a mediului de afaceri”, a subliniat Rectorul UPIT, conf.univ.dr.ing.Dumitru CHIRLEȘAN. ”Pregătirea resursei umane pentru comunitate constituie unul din obiectivele de bază ale Planului Managerial al Rectorului Universității din Pitești și în Strategia de Dezvoltare a UPIT”, a declarat, la rândul său, Președintele Senatului UPIT,  prof.univ.dr.Mihaela DIACONU.

Înainte de începerea dezbaterilor, Directorul Centrului de Marketing al Universității din Pitești, conf.univ.dr.Amalia DUȚU, a susținut o lucrare cu titlul Intrarea pe piața muncii. Studiu comparativ privind comportamentul pe piața muncii – în care a reliefat, pe baza rezultatelor parțiale obținute la un sondaj de opinie în rândul a 500 studenți UPIT, profilul absolventului și orientările lui în ce privește începerea carierei profesionale. Prorectorul UPIT pentru Calitatea Învățământului, prof.univ.dr.ing.Viorel NICOLAE a prezentat apoi lucrarea intitulată Constituirea unei baze de date a competențelor și abilităților aferente programelor de studii din oferta educațională a UPIT și organizării practicii studențești, realizată în colaborare cu Directorul Centrului UPIT pentru Managementul Calității și Programe Universitare (CMCPU), prof.univ.dr.Ionela NICULESCU.

Cunoașterea temeinică a unei limbi moderne de circulație internațională (limba engleză în primul rând), programele de calculator Excel, Power Point, Word sau programele IT dedicate fiecărei specializări, soft-skills, junior enterprise, practica intensivă de specialitate și implicarea studenților în evenimente în care să suțină discursuri în public, atât în Limba Română cât și în Limba Engleză – au fost subliniate de reprezentanții mediului de afaceri ca fiind esențiale pentru inserția rapidă a absolvenților pe piața muncii. Aceștia au solicitat, totodată, întâlniri cu studențiiîn care să prezinte profilul companiilor lor, organizarea de workshop-uri, mese rotunde și conferințe pe teme de interes comun.

Au fost prezenți, între alții, Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri (AOA) Argeș, Dan Ionescu,  Responsabilul pentru Cercetare și Inovare din cadrul Automobile Dacia – Groupe Renault România, Niculae Boicea și Directorul Operațional GoldPlast, Luca Rabbia, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului Consultativ al Rectorului Universității din Pitești.

x x x

Consiliul Consultativ al Rectorului Universității din Pitești (CCR-UPIT) a fost constituit la 26 noiembrie 2018 și este o structură consultativă reprezentativă a mediului socio-economic, care funcționează pe bază de parteneriat și implicare voluntară a angajatorilor din Regiunea Sud-Muntenia în îmbunătăţirea calităţii educației.

Misiunea CCR-UPIT este asigurarea cadrului organizatoric și funcțional suport pentru consultări, respectiv pentru schimbul continuu de idei și bune practici în domenii de interes comun între mediul academic și cel socio-economic, garantând astfel transferul permanent de cunoștințe și expertiză între cele două părți.

Share

Te-ar putea interesa și

nstitutul Superior de Autovehicule și Transporturi (ISAT) din Nevers și Centrul Universitar Pitești (CUP) vor organiza ediția a 12-a a Challenge Kart Low Cost….
Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…

Ultimele postări

nstitutul Superior de Autovehicule și Transporturi (ISAT) din Nevers și Centrul Universitar Pitești (CUP) vor organiza ediția a 12-a a Challenge Kart Low Cost….
Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…