PLAN DE MĂSURI PRIVIND REORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI NEDIDACTICE DIN UPIT PENTRU PERIOADA 11 – 22 MARTIE 2020

 

În contextul măsurilor de prevenire a răspândirii COVID 19, Consiliul de Administrație al UPIT adoptă următorul Plan de măsuri:
1. predarea cursurilor în regim online sau variante alternative;
2. activitățile de seminar se desfășoară în regim online;
3. activitățile practice se vor reprograma în regim intensiv după data de 23 martie, în funcție de posibilitățile facultăților;
4. personalul didactic desfașoară activitățile cu studenții conform celor de mai sus, reducând la minimum prezența fizică în spațiile universității;
5. suspendarea tuturor mobilităților Erasmus;
6. acolo unde situația o impune (de exemplu, studenți străini în an pregătitor), activitățile se desfășoară în cămin, în regim online și/sau în sălile de lectură;
7. monitorizarea situației va fi facută permanent de medicii din campus, cadrele didactice de la FSEFI, DAMK, administratrorii de clădiri și conducerea executivă a universității.
8. interzicerea accesului la cantina universității pentru persoane din exterior, altele decât studenți sau salariați UPIT.
Măsuri complementare:
În procedură de maximă urgență, se va proceda la dezinfecția spațiilor, se vor suplimenta dispenserele de săpun și soluțiile dezinfectante, se achiziționează materiale de curățenie pe bază de clor și alcool (tablete clorigene);
Orice alte activități cu caracter punctual, neperiodic (concursuri de ocupare a posturilor) se desfășoară conform programărilor.
Dacă nu intervin alte reglementari naționale, în data de 23 martie se reia activitatea în regim normal.
Prezentul plan de măsuri intră în vigoare începand cu 11 martie 2020.

Rector Universitatea din Pitești,
Conf univ dr ing Dumitru CHIRLEȘAN

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Universitatea din Pitești a organizat un eveniment de maximă importanță și actualitate, Conferința “Rolul Calculatoarelor în Știință, Tehnologie și Societate” susținută de profesorul Marius STAN, cercetător și scriitor în Statele…

Ultimele postări

Universitatea din Pitești a organizat un eveniment de maximă importanță și actualitate, Conferința “Rolul Calculatoarelor în Știință, Tehnologie și Societate” susținută de profesorul Marius STAN, cercetător și scriitor în Statele…