Perspectiva cetățenilor argeșeni asupra bunei guvernări

Studenții din anul I ai specializării Jurnalism din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie a Universității din Pitești, au efectuat în semestrul al doilea al anului universitare 2021-2022 (februarie – iunie 2022) un sondaj de opinie la nivelul cetățenilor, asupra conceptului de bună guvernare. Studiul a fost realizat în principal cu cetățeni ai orașului Pitești și județului Argeș (numărul respondenților din alte regiuni ale țării fiind unul redus).
Conceput și realizat sub coordonarea doamnei Conf. univ. dr. Georgeta CHIRLEŞAN, în cadrul activității de seminar, la disciplina „Instituții Politice” printr-o cercetare de teren bazată pe chestionar, studiul a vizat identificarea nivelului de percepție asupra actualei guvernări prin prisma caracteristicilor sale, a provocărilor şi impactului asupra securității naționale, precum şi identificarea unor opinii personale şi recomandări ale respondenților vizavi de aceste aspecte.
Viitorii jurnaliști au aplicat chestionarul unui eșantion mixt (48% femei și 52% bărbați), cu vârste cuprinse între 19 și 70 de ani, atât din mediul rural cât și din cel urban, care activează (sau au lucrat anterior) în medii profesionale diferite. Dintre participanții la studiu 40% au fost studenți, 38% angajați, 12% șomeri și 10% pensionari.
Principalele aspecte obținute prin prelucrarea și interpretarea datelor colectate de către studenții specializării Jurnalism anul I sunt redate în rândurile care urmează.
Conceptul de ”bună guvernare” este perceput de respondenții la studiu prin: respectarea constituției, gestionarea eficientă a nevoilor cetățenilor, aplicarea corectă a legilor, respectarea drepturilor omului, libera exprimare a ideilor, transparență și responsabilitate. În plus, respondenții consideră că pentru o bună guvernare guvernanții ar trebui să fie responsabili, eficienți, transparenți și să aibă viziune strategică.
Participanții la studiu consideră că cele mai importante dimensiuni ale guvernării sunt: dimensiunea economică, cea politică și cea administrativă. Dintre respondenți, 88.5% consideră că instituțiile politice au un rol important în asigurarea bunei guvernări în timp ce 77% apreciază că actuala guvernare a României nu este bună.
Principalele amenințări asupra bunei guvernări sunt în opinia celor intervievați corupția (44%), instituții de stat slabe (48%) și parlament ineficient (52%). Având în vedere că amenințările la adresa securității naționale sunt atât interne cât și externe, 73% dintre participanții la studiu consideră că buna guvernare reprezintă un factor cheie în asigurarea securității naționale.
Recomandările pe care le-au făcut respondenții pentru creşterea calității actului guvernării în România (pentru o mai bună guvernare) sunt: respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, reducerea birocrației, mărirea eficienței activității autorităților, majorarea salariilor, scăderea prețurilor, personal nou bine pregătit și competent în toate, transparență mai mare în utilizarea banului public, măsuri anticorupție mai eficiente, oameni noi în politică care să aibă specializări adecvate postului ocupat, dorința de schimbare, seriozitate, spirit civic și responsabilitate.

Share

Te-ar putea interesa și

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….

Ultimele postări

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….