Jurnalul de Argeș universitar

Caravana UPIT, în liceele din Piteşti şi judeţul Argeş

În perioada februarie-aprilie 2019, Caravana Universității din Pitești, formată din reprezentanți, profesori și studenți, de la cele șase facultăți (Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Facultatea de Științe Economice și Drept, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte) va fi prezentă în liceele din Pitești și județul Argeș, pentru a promova oferta educațională a universității.
Elevii din clasele a XI-a și a XII-a vor afla, pe lângă detaliile legate de admitere (calendar, condiții de admitere), și informații referitoare la oportunitățile pe care Universitatea din Pitești le oferă pe parcursul studiilor academice, respectiv burse sau schimburi de experiență la universități partenere din străinătate.
Prezentările vor include și informații despre viața de student, despre taberele, spectacolele și evenimentele pe care Universitatea din Pitești le organizează în echipă cu studenții. Prezentările se vor încheia cu sesiuni de întrebări din partea elevilor.
Pagina de Facebook a Universității din Pitești „Viața Sudențească.UPIT” îi așteaptă pe viitorii studenți cu un feed plin de surprize. Elevii care se gândesc să urmeze una dintre facultățile UPIT pot să apese binecunoscutul buton LIKE pentru a fi conectați cu viața studențească.
Mihaela Andreea Giulea, Jurnalism, anul 2

Delegaţie UPIT la Universitatea Mansoura din Egipt

Universitatea din Pitești va participa, în perioada 18-21 martie 2019, la a doua ediție a săptămânii internaționale ERASMUS organizate de Biroul pentru Relații Internaționale al Universității Mansoura, una dintre cele mai importante universități din Egipt.
Delegația Universității din Pitești va fi formată din profesori și personal administrativ. Profesorii vor susține activități de predare și vor participa la o serie de conferințe și workshop-uri științifice organizate de următoarele facultăți din cadrul Universității Mansoura – Medicină, Medicină Veterinară, Agricultură, Inginerie, Științe, Educație, Arte, Pedagogia învățământului primar.
Universitatea din Mansoura va fi gazda a 45 de profesori de la șapte universități din cinci țări europene (România, Lituania, Polonia, Estonia și Bulgaria). Din România participă, alături de Universitatea din Pitești, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara.
Din Europa participă Universitatea Politehnică din Bialystok (Polonia), Universitatea Vytautas Magnus din Kaunas (Lituania), Universitatea Agrară Plovdiv (Bulgaria) și Universitatea Științelor Vieții din Tartu (Estonia).
Vizita delegației Universității din Pitești în Egipt vizează realizarea de schimburi de bune practici în domeniul cercetării științifice și al educației universitare, precum și realizarea de programe de studii comune cu partenerul egiptean.
Bianca SOLOMON, Jurnalism, anul 1

Universitatea din Piteşti va avea un paraclis ortodox

Rectorul UPIT, conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleșan, a fost prezent recent la ședința Adunării Eparhiale, care a avut loc la Mănăstirea Văleni, alături de toți deputații aleși în cadrul acestui organism deliberativ al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

Un sobor de 30 de preoți, alături de P.S. Calinic, au deschis această adunare cu o slujbă, la care au fost prezenți o bună parte dintre oamenii importanți ai județului: mai mulți primari, prefectul județului, Emilian Dragnea, președintele Consiliului Județean Argeș, dr. Dan Manu, președintele PSD Argeș, Șerban Valeca, președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu, care au fost aleși în cadrul acestui organism deliberativ.
Î.P.S. Calinic a amintit pe scurt evenimentele importante ale anului 2018 și eforturile depuse de cei direct implicați în activitățile Eparhiei. Apoi oaspeții au fost invitați să-și exprime opiniile cu privire la activitățile în care s-au implicat personal în 2018.
Cu prilejul acestei adunări au fost făcute și câteva propuneri constructive cu privire la misiunea Bisericii în societate. Rectorul Dumitru Chirleșan susține această activitate de implicare, dând curs solicitării bisericii de a înființa în cadrul Universității din Pitești a unui paraclis ortodox, un spațiu special destinat rugăciunii, pentru toți membrii comunității academice piteștene. Acest paraclis urmează să fie amenajat de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului în corpul central al universității.
Alexandra Irimia, Jurnalism, anul II

Cursuri gratuite la Universitatea din Piteşti pentru asistenţii sociali din mediul rural

Mai mulți asistenți sociali din mediul rural vor participa la cursurile organizate de Universitatea din Pitești în cadrul proiectului Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities – EPSWRA (Împuternicirea practicienilor în asistență socială din comunitățile rurale), în valoare de aproximativ 150.000 de euro, finanțat în cadrul programului Erasmus+.

Coordonatorul proiectului este Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, prin managerul de proiect, asist.univ.dr. Diana Răduț Seliște, de la Catedra de Asistență socială. Partenere în acest proiect sunt șase organizații din afara țării: St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo – Bulgaria, The Institute of Psychosocial Development – IPSA – Grecia, Associazione Dar Voce – Italia, Asociația Contextos – Portugalia, Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto – Slovenia, The Andalusian Municipality Fund for International Solidarity – FAMSI – Spania.
Grupul-țintă al proiectului este format din asistenți sociali și persoane care au atribuții în domeniul asistenței sociale, dar fără o diplomă care să ateste acest fapt și care lucrează în zone defavorizate (mediu rural și chiar orașe mici). Scopul proiectului este dezvoltarea unui cadru non-formal și permanent de împuternicire a practicienilor în domeniul asistenței sociale din zonele rurale a șapte țări europene (România, Bulgaria, Italia, Grecia, Portugalia, Slovenia și Spania), în vederea creșterii gradului de participare a acestora la viața comunității și dezvoltării de abilități complementare care să îi ajute să facă față problemelor sociale curente ale grupurilor vulnerabile din comunitățile lor.
Mădălina IORDĂCHIŢĂ, Jurnalism, anul 1

*** *** ***

Inserţia pe piaţa muncii – vectorul învăţământului terţiar

Universitatea din Pitești, în calitate de beneficiar, anunță deschiderea oficială a proiectului ,,Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, finanțat prin Apelul POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada februarie 2019 – august 2021. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Educație și competențe”. Valoarea totală a proiectului este de 5.913.896,21 lei, din care valoarea contribuţiei Fondului Social European este de 5.026.811,79 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 768.806,21 lei, iar contribuţia partenerilor este de 118.278,01 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei şi programelor educaţionale din patru centre de învăţământ superior acreditate, reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanţilor şi studenţilor în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în corelaţie cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
Beneficiarii proiectului vor fi 400 de persoane, dintre care 300 de studenţi, 40 de cursanţi şi 60 de cadre didactice.
Cristian PLEŞA, Jurnalism, anul 1

*** *** ***

Un nou program de studii de licenţă la UPIT – Resurse umane

Începând cu anul universitar 2019-2020, studenții pot urma cursurile noului program de studii de licență, Resurse umane, din domeniul Sociologie. Programul a primit deja autorizarea de funcționare din partea ARACIS, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, pentru cele 60 de locuri, cu și fără taxă.

Admiterea se va face pe bază de dosar, în funcție de media de admitere, care se calculează astfel: 50% media generală a examenului de bacalaureat + 50% rezultatele școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat la disciplina Sociologie / Economie / Matematică/ Filozofie / Logică / Biologie / Limba și literatura română (în ordinea indicată). Candidatul trebuie să depună și un eseu motivațional, care va primi un calificativ, fie admis, fie respins. Înscrierea se va face în perioada de admitere, între 10 și 31 iulie, în sesiunea de vară, sau în sesiunea de toamnă, între 02 și 18 septembrie, în limita locurilor rămase neocupate. Detalii suplimentare pot fi obținute accesând pagina web a UPIT, www.upit.ro.
Iulia LIŞMAN, Jurnalism, anul 3

Rubrică realizată în parteneriat cu Universitatea din Piteşti, coordonată de conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

Jurnalul de Argeș

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…