Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar

 

 

 

 

30.07.2021

 

Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar

                                                                                                                          

 

Universitatea din Pitești, în calitate de Partener, anunță încheierea proiectului ,,Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, finanțat prin Apelul POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221.

Proiectul s-a implementat în parteneriat cu ,,Universitatea Ștefan cel Mare’’- în calitate de Beneficiar, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada februarie 2019 – iulie 2021.

Proiectul a avut cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Educație și competențe”. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.913.896,21 lei, din care valoarea contribuţiei Fondului Social European de 5.026.811,79 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional de 768.806,21 lei, iar contribuţia partenerilor de 118.278,01 lei.

Obiectivul general al proiectului a reprezentat diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei şi programelor educaţionale din patru centre de învăţământ superior acreditate – reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanţilor şi studenţilor în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în corelaţie cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI.

Beneficiarii proiectului au fost peste 400 de persoane: studenţi, cursanţi şi cadre didactice.

Rezultatele proiectului:

 • S-au realizat campanii de informare cu privire la oferta educaţională specifică învăţământului terţiar non-universitar, desfăşurate în 16 comunităţi cu populaţie vulnerabilă, cu accent pe populaţia rromă.
 • S-au încheiat numeroase parteneriate cu parteneri sociali din medii publice şi private (potenţiali angajatori).
 • S-au organizat 16 workshop-uri ”şcoala motivaţională” cu parteneri sociali din medii publice si private (potenţiali angajatori) la care au participat cursanţi, studenţi, cadre didactice și potenţiali angajatori.
 • S-au acordat 40 de burse pentru cursanţi înmatriculaţi în primul an într-un program de studii în cadrul învăţământului terţiar înfiinţat prin proiect.
 • S-au realizat pachete integrate de măsuri de asistenţă educaţională (consiliere academică, orientare în carieră), furnizate pentru peste 40 de cursanţi şi peste 300 de studenţi.
 • S-au realizat 3 programe post-universitare – în relaţie cu proiectarea de cursuri complementare şi promovarea de medii noi de învăţare (studii de caz, învăţare bazată pe contexte reale de acţiune, învăţare colaborativă, experimentare etc.), solicitarea şi utilizarea feedback-ului şi o evaluare eficientă a rezultatelor învăţării – pentru cca. 50 de cadre didactice din trei centre de învăţământ terţiar universitar, dintre care majoritatea certificaţi.
 • S-a realizat un program post-universitar de formare/specializare/perfecţionare pentru 15 membri ai personalului didactic din învăţământul terţiar non-universitar, dintre care 100% certificaţi.
 • S-au organizat 4 workshop-uri, în patru centre universitare acreditate, pentru peste 60 de membri ai personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în vederea promovării modelelor de succes dezvoltate.
 • S-au realizat 6 oferte educaţionale/cursuri complementare învăţământului terţiar universitar, dezvoltate şi furnizate pentru peste 350 de studenţi din ultimul an de studii de licenţă/ masterat.
 • S-au realizat studii de inserţie profesională a absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar și non-universitar.
 • S-au organizat stagii de practică pentru de studenţi, cursanţi şi membri ai personalului didactic universitar – experţi promotori de practică de specialitate în cadrul celor patru centre universitare acreditate partenere.
 • S-au autorizat 2 programe de studii pentru învăţământul non-universitar, în cadrul Universității din Pitești – partener 1 în proiect.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

Persoana de contact: 

Coordonator Partener UPIT – Conf.univ.dr. Mădălina-Cristina MARIAN

e-mail:madalina.marian@yahoo.com 

 

 

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…

Ultimele postări

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…