ro Română

Gigel Paraschiv, Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești

Astăzi, la ora 16, va avea loc în sala de festivităţi a Universităţii din Piteşti, la propunerea Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor inginer Gigel Paraschiv (din 2012 şi până în prezent a fost neîntrerupt secretar de stat la Ministerul Educaţiei, indiferent de miniştrii care s-au perindat pe la conducerea instituţiei).

În paralel cu cariera universitară consolidată la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice din cadrul Politehnicii Bucureşti, domnul Gigel Paraschiv şi-a asumat responsabilităţi şi în domeniul managementului universitar la nivel de facultate şi universitate, în calitate de decan şi prorector.

Meritele domniei sale au făcut posibilă activarea în cadrul numeroaselor instituţii de prestigiu şi asociaţii, concretizându-se în 51 de contracte şi granturi naţionale sau internaţionale, şapte propuneri de brevete de invenţie, 145 de lucrări la manifestări ştiinţifice internaţionale, numeroase cărţi şi articole în reviste de specialitate.

Ziarul Argeșul

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri…

Ultimele postări

Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri…