ro Română

Eminescu omagiat la UPIT, de Ziua Culturii Naționale

În 2022, Ziua Culturii Naționale marchează 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Ca un omagiu adus poetului, Departamentul de Limbă, Literatură, istorie și Arte, prin Centrul de cercetări asupra imaginarului Imagines, a organizat luni, 17 ianuarie, în spațiul virtual (via Zoom) un eveniment dedicat acestuia.

Invitatul ediției din acest an a fost prof. univ. dr. Gh. Chivu (Universitatea din București), membru corespondent al Academiei Române. Domnia Sa este un reputat cercetător al vechiului scris românesc, având ca domenii majore de interes limba română în diacronie, precum și editarea științifică a textelor noastre vechi. Printre realizările de excepție, amintim editarea primei gramatici a limbii române scrise în latină și a celui dintâi dicționar original al limbii române, dar și editarea altor texte extrem de importante pentru cultura noastră veche: miscelaneul Codex Sturdzanus, Pravila lui Coresi, scrieri ale lui Ion Budai-Deleanu sau G. Coșbuc, toate devenind lucrări de referință pentru filologia și lingvistica românească.

 Prelegerea Domniei Sale, Eminescu și limba veche, a suscitat un interes ridicat, reflectat în eterogenitatea publicului: studenți de la toate specializările, elevi, profesori din învățământul preuniversitar, dar și profesori din alte centre universitare. Prof. univ. dr. Gh. Chivu a cucerit numeroșii participanți cu o expunere riguroasă, dar captivantă despre modul în care Eminescu a valorificat și integrat organic în țesătura limbii sale poetice, la toate nivelurile, numeroase și variate fapte de limbă veche. Domnul profesor Chivu a reușit astfel să ne ofere o imagine a lui Eminescu asumat ca model al unei conștiințe de cultură și de limbă.

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Astăzi, 31 ianuarie 2023, Universitatea din Pitești și Universitatea Politehnica București au semnat contractul de fuziune. Astfel, se crează o nouă instituție, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București,…