Drumul spre o economie socială sustenabilă

Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă (CRCA) organizează în parteneriat cu Universitatea din Pitești masă rotundă cu tema: Cadrul reglementar de organizare instituțională și de guvernanță – factor cheie de promovare și de dezvoltare a economiei sociale. Întâlnirea face parte din campania de mese rotunde ”Drumul spre o economie socială sustenabilă”.

Evenimentul are loc în data de 17 martie, ora 10:00, la rectorat în sala de ședințe, parter.

Mesele rotunde organizate constituie un prilej de informare a participanților cu privire la noile provocări ale cadrului european și național actual și de sensibilizare în legătură cu rolul istoric al actorilor economiei sociale în transformarea acestor provocări în oportunități de dezvoltare. Sesizarea oportunităților nu se face de la sine. Ea depinde, pe de pe de o parte, de capacitatea antreprenorială și de inovare a actorilor sociali, iar pe de altă parte, de capacitatea măsurilor guvernamentale de a elimina barierele care încă împiedică organizațiile economiei sociale și întreprinderile sociale să crească și să prospere.

Reflecția și acțiunea privind noul ciclu european de dezvoltare a economiei sociale 2021-2025 se află la început de drum. Masele rotunde, care reunesc reprezentanți ai diverselor structuri implicate în acest sector (întreprinderi sociale, administrația publică centrală sau locală, învățământ, cercetare etc.) sunt concepute ca un prilej de schimb şi dezbatere pe această temă, şi vor integra, după caz, aspecte concrete privind:

• cadrul reglementar al economiei sociale;
• ecosistemele de sprijin și de finanțare favorabile întreprinderilor sociale;
• măsurile de promovare a accesului actorilor economiei sociale la piețele publice;
• modalitățile de stimulare a cooperării cu sectorul public şi cu sectorul privat tradițional;
• formele de promovare a schimbului de bune practici în inovarea socială;
• măsurile de stimulare a inovației și de sprijinire a întreprinderilor sociale în adaptarea modelului lor de afaceri etc.

Participanți la masa rotundă vor fi reprezentanți AJOFM, primărie, asociații de întreprinderi sociale, întreprinderi sociale, reprezentanți universitate, companii, ONG-uri cu activitate economică, etc.

Share

Te-ar putea interesa și

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….

Ultimele postări

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….