Delegație a Universității din Pitești la “Cursul de profesionalizare a managementului universitar”

O delegație a Universității din Pitești a participat, în perioada 19-22 februarie 2019, la “Cursul de profesionalizare a managementului universitar”, organizat la Timișoara de Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Academia Română.

Cursul s-a înscris în seria de evenimente organizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”,SIPOCA 3, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivul cursului de profesionalizare  – îmbunătățirea capacității sistemului de management în educație, prin dezvoltarea competențelor managerilor din învățământul superior, respectiv creșterea capacității de consiliere și orientare profesională.

În vederea îndeplinirii obiectivului, în cadrul proiectului a fost operaționalizat un Centru de Profesionalizare a Managementului Universitar, ce asigură stagii de formare pentru 500 de persoane cu funcții de conducere din universități, pe teme de bună guvernare, leadership, management universitar, planificare strategică, monitorizare și evaluare politici, programe.

Universitatea din Pitești a fost reprezentată de cea mai mare delegație la acest stagiu de formare, fiind formată din 19 cadre academice și administrative, între care Președintele Senatului UPIT, prof.univ.dr.Mihaela DIACONU, Prorectorul UPIT pentru Relații cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic, conf.univ.dr.Adrian SĂMĂRESCU, Prorectorul UPIT pentru Relații Internaționale, conf.univ.dr.Emanuel SOARE, Prorectorul UPIT pentru Calitatea Învățământului, prof.univ.dr.ing.Viorel NICOLAE, decani, șefi de departamente.

Universitatea din Pitești a confirmat astfel deschiderea pentru îmbunătățirea constantă a competențelor manageriale ale cadrelor din conducerea instituției, interesul pentru formare profesională în scopul unei bune guvernări, al asigurării unei planificării strategice eficiente și al dezvoltării de noi programe de cooperare.

La stagiul de formare organizat la Timișoara au fost prezenți reprezentanți de la 30 de universități din România.

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…