Cu privire la necesitatea introducerii competențelor comportamentale în programele de formare continuă

În perioada 2016-2019, un grup de profesori din Universitatea din Pitești, care activează și în Grupul pentru Integrare Europeană (www.gie.ro) a participat – alături de organizații specializate în domeniu din Belgia, Franța, Italia și Portugalia – la proiectul Erasmus+ Competențele comportamentale: un pas în plus pentru integrarea abilităților comportamentale în situații profesionale” ( www.step4-SFC.eu). 

În acest proiect au fost realizate metodologii specifice integrării competențelor comportamentale în programele de formare profesională a adulților, astfel încât pe lângă competențele tehnice (hard skills) proprii unei meserii, cursanții să dobândească și așa numitele “competențe comportamentale” (soft skills sau Savoir – Faire – Comportementaux – SFC) specifice pentru fiecare meserie în parte. 

Dobândirea competențelor comportamentale și utilizarea lor în practică este tot mai cerută de angajatori (și în România), deoarece astfel de competențe conduc la creșterea eficienței în muncă, la utilizarea mai rațională a mijloacelor materiale folosite și îmbunătățirea satisfacției profesionale. 

Ce se înțelege prin “competențe comportamentale” sau “soft skills” sau “Savoir-Faire-Comportementaux (SFC)”?

Competențele comportamentale – studiate și aplicate în practica formării profesionale de către profesorul Henri BOUDREAULT  de la Universitatea Montreal, Canada (https://didapro.me) – fac referire la un număr de competențe care țin de comportamentul unei persoane în situații reale. 

Exemple de astfel de competențe: 

Nr.crt.

Denumire competență

comportamentală

Definire competență comportamentală

1

Acceptarea criticii

Capacitatea de a accepta comentarii și observații în scopul îmbunătățirii activității proprii

2

Asertivitate

Capacitatea de a se exprima și de a-și apăra drepturile fără a le încălca pe ale celorlați

3

Asiduitate, zel

Capacitatea de a asigura o prezență activă punctuală și susținută

4

Atenție

Capacitatea de a se concentra voluntar

5

Autonomie

Capacitatea de a-și asuma sarcina conform responsabilităților sale,de a stabili acțiuni la momentul oportun, într-un context dat.

6

Capacitatea de decizie

Capacitatea de a hotărî, de a lua o decizie, față de un ansamblu de acțiuni.

7

Comunicare

Capacitatea de a relaționa cu altul, de a transmite un mesaj oricui adaptându-se persoanei și circumstanțelor

8

Curiozitate intelectuală

Capacitatea de a-și lărgi câmpul de cunoaștere, de a avea spiritul deschis, de a acumula continuu noi  cunoștințe

9

Eficacitate

Capacitatea de a produce la termenul stabilit rezultatele scontate și de a realiza obiectivele fixate

10

Spirit de analiză

Capacitatea de a reflecta și de a manifesta logică și raționament față de decizii, de a evalua probleme sau situații făcând cercetările necesare și analizând diferitele componente

11

Spirit de echipă

Capacitatea de a crea legături cu membrii unei echipe pentru un obiectiv comun de colaborare, totul în favoarea reușitei grupului.

12

Aptitudinea de adaptare

Capacitatea de a accepta și de a integra schimbările și de a se adapta persoanelor și mediului într-o manieră pozitivă

13

Continuitate în acțiune

Capacitatea de a inspira încredere celorlați prin propriile acțiuni

14

Igiena corporală

Capacitatea de a avea grijă de igiena sa corporală și de curățenia ținutei vestimentare

15

Imagine

Capacitatea de a adopta o ținută vestimentară și o ținută de sine în raport cu mediul de lucru și la exercitarea meseriei

16

Inițiativa

Capacitatea de a-și asuma responsabilități, de a-și asuma rsicuri calculate și de a fi proactiv, anticipând nevoile și cererile în mod autonom, fără a primi ordine sau directive, pentru a face posibilă depășirea unei situații.

17

Inovare

Capacitatea de a introduce noul în rezolvarea problemelor

18

Meticulozitate

Capacitatea de a se preocupa de claritatea, puritatea și minuțiozitatea sarcinilor realizate

19

Motivare

Capacitatea de a avea energie și vitalitate și de a afișa interes și entuziasm față de o sarcină profesională

20

Ordine

Capacitatea de a aranja, în mod organizat și sistematic, lucrurile într-un loc precis

21

Perseverența

Capacitatea de a efectua o sarcină pe termen lung,adesea depunând eforturi suplimentare și de a nu abandona în fața obstacolelor.

22

Respectarea regulilor

Capacitatea de a respecta ordinele, regulamentele,procedurile administrative și regulile de funcționare

23

Simțul eticii

Capacitatea individuală de a acționa după valorile meseriei pentru a căuta soluția optimă într-o situație dată.

24

Simțul organizării

Capacitatea de a administra eficace și rațional propira muncă și de a planifica sarcinile pentru a le efectua într-un termen precis.

25

Simțul responsabilității

Capacitatea de a acționa cu responsabilitate și de a lua decizii oportune ținând sema de capacitățile proprii de intervenție.

26

Stăpânire de sine

Capacitatea de a face față situațiilor particulare, de a dovedi sânge rece, fără a adopta o atitudine foarte emotivă sau foarte defensivă.

27

Toleranța

Capacitatea de a respecta libertatea altuia, modul lui de a gândi, de a acționa, opiniile lui politice și religioase

Din perioada anilor 2007-2008, la Centrul de Formare Muntenia – CFM (www.cfm.upit.ro) al Universității din Pitești, în programul de formare continuă “Management Sistemic Preuniversitar Performant – MSPP” se predau o parte din aceste competențe transversale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care aspiră sau ocupă funcții de conducere în unitățile de învățământ sau în inspectoratele școlare.

Practica arată că tot mai mulți angajatori pun mare preț pe pregătirea personalului nou angajat sau a propriului personal în dobândirea competențelor comportamentale necesare la locul de muncă. Așadar când și cum vom trece la extinderea programelor de formare care să conțină și activități didactice specifice competențelor comportamentale?

Prof.univ.dr.ing. Tiberiu MACARIE

 

 

 

 

 

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…