Conferința Națională a Profesorilor ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR”

Universitatea din Pitești a găzduit, la 8 iunie 2019, cea de-a VI-a ediție a Conferinței Naționale a Profesorilor intitulată”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR”, organizată de Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie – prin Departamentul de Științe ale Educației, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Casa Corpului Didactic Argeș și Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei aplicate – PRO-ED-EXPERT. La deschiderea oficială au participat prof.Sorin FUSEA, Inspector Școlar General Adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Argeș, prof. Ana BADEA, Directorul Casei Corpului Didactic Argeș și Ana-Maria Brezniceanu, fondatoarea Școlii Montessori din București. 

Din partea Universității Pitești au fost prezenți Prorectorul pentru Relații Internaționale, conf.univ.dr.Emanuel Soare, Decanul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, conf.univ.dr.Claudiu Langa,  inițiatorul Conferinței – conf.univ.dr.Mihaela Păiși Lăzărescu și Directorul Centrului de cercetări ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei aplicate – PRO-ED-EXPERT, conf.univ.dr. Maria Magdalena Stan. 

Prof. Sorin FUSEA și-a exprimat convingerea că multe din problemele cu care se confruntă în prezent învățământul preuniversitar își vor putea găsi soluții în cadrul acestei Conferințe.  Prof.Ana BADEA a precizat, la rândul său, că va urmări cu atenție lucrările ce vor fi prezentate în special în cadrul secțiunii Orientări curente în formarea profesorilor, pentru a le lua în considerare în proiectele de formare derulate de Casa Corpului Didactic Argeș. 

“Această conferință națională – în cadrul căreia se întâlnesc profesori din învățământul pre-universitar, învățământul superior și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții de decizie în politicile educaționale – constituie un bun prilej pentru găsirea unor soluții de creștere a eficientizării învățământului”, a declarat conf.univ.dr.Emanuel Soare. Decanul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, conf.univ.dr.Claudiu Langa a pledat pentru o atenție îndreptată mai mult spre colaborare, și nu spre competiție, aceasta în beneficiul elevilor. 

“Motivul pentru care Conferința are ca titlu “EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR” este caracterul prospectiv al Educației. Elevii trebuie să fie pregătiți să facă față provocărilor viitorului, iar profesorii trebuie să fie pregătiți, la rândul lor, pentru a-și eficientiza metodele de predare.  Cadrele didactice sunt cele care ghidează educația elevilor, și este ideal ca părinții să sprijine eforturile lor”, a subliniat conf.univ.dr.Mihaela Păiși Lăzărescu – inițiatorul Conferinței. 

Educația viitorului va fi educația centrată pe elev”, a spus Ana-Maria Brezniceanu, fondatoarea Școlii Montessori din București, pledând pentru buna observare, de către profesori, a fiecărui elev în parte, și pentru adaptarea metodelor de predare astfel încât toți elevii să fie adecvat educați. Dezvoltarea încrederii, cultivarea spiritului de liberă comunicare și încurajarea exercitării aptitudinilor fiecărui elev în parte sunt premise sigure pentru formarea unui adult de succes, a precizat Ana-Maria Brezniceanu. 

În finalul sesiunii de deschidere, Directorul Centrului de cercetări ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei aplicate – PRO-ED-EXPERT, conf.univ.dr. Maria Magdalena Stan, a subliniat obiectivul general al conferinței naționale ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR”,respectiv strânsa colaborare între cadrele didactice, pentru schimb de bune practici în metodologie și pedagogie. 

Conferința  a fost structurată în șapte secțiuni 1) Tendințe actuale în educația timpurie, 2) Aplicații practice în consilierea educațională, 3) Implicații psihopedagogice în reușita școlară, 4) Bune practici în alternativele educaționale, 5) Tendințe acutale în didactica specialității, 6) Bune practici în managementul educațional, 7) Orientări contemporane în formarea profesorilor. 

Participanții au pregătit 79 lucrări științifice cu tematici extrem de interesante, cum ar fi “Tendințe actuale în educația timpurie’’, ’’Studiu privind stabilirea familiei ca o cauză determinantă în succesul sau insuccesul școlar’’, ’’Modalități de creștere a performanței școlare’’, ’’Pedagogiile alternative – element dinamic în educație’’, ’’Religia în școală’’, ’’Inovare și inovație în formarea competențelor transversale la elevi’’, ’’Orientări contemporane în formarea profesorilor’’. 

 

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…