Conferința internațională ECAI 2019 la Universitatea din Pitești

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare a Universității din Pitești organizează, în perioada 27-29 iunie 2019, cea de-a XI-a ediție a Conferinței Internaționale ECAI (Electronics, Computers and Artificial Intelligence).  Conferința își propune să fie un for internațional pentru schimb de cunoștințe și experiență științifică în rândul cercetătorilor activi în diferite domenii teoretice și aplicate ale echipamentelor electronice, comunicații, control automat, informatică aplicată și tehnologia informației.  Programul va include sesiuni în plen și sesiuni regulate, sesiuni speciale, mese rotunde, grupuri de discuții și evenimente sociale. 

„Unul dintre cele mai importante roluri ale acestei conferinţe este cel de socializare, deoarece aici reuşim să ne întâlnim cu colegi din toate universităţile, să vedem fiecare ce preocupări are sau unde au reuşit să ajungă cu cercetările lor ştiinţifice. De asemenea, conferinţa îi ajută pe doctoranzii care au nevoie sa își disemineze rezultatele obținute în cadrul cercetării știintifice specifice, fiind conferinţa cu cea mai mică taxă din România în domeniul electronic. Aceasta este şi foarte bine indexată la nivel internaţional, având o mare vizibilitate şi căutare nu doar în rândul doctoranzilor, ci şi în rândul profesorilor cărora li se cere an de an să aibă publicaţii cotate cât mai bine”, a precizat conf. univ. dr. Mihai Oproescu, Decanul Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare din cadrul Universității Piteşti. 

Lucrările conferinței se vor desfășura în Limba Engleză, iar ariile de interes sunt: • Circuite și echipamente electronice; • Comunicații; • Microunde; • Aplicații bio-medicale și biomateriale; • Software, baze de date și aplicații informatice; • Sisteme expert – inteligență artificială; • Robotică, mecatronică și control; • Energie și mediu; • Aplicații educaționale multimedia; • Alte tematici propuse. 

Sunt așteptați invitați din 21 de țări, între care Franța, Italia, Turcia, Statele Unite, Spania, Cehia, Egipt, Polonia, Iran, Rusia, Albania. 

Invitații speciali ai ECAI 2019 Pitești: 

Ibrahim Sefa – Departamentul de Inginerie Electrică și Electronică, Facultatea de Tehnologie, Universitatea Gazi, Ankara, Turcia, cu lucrarea  LYAPUNOV-FUNCTION-BASED CONTROL OPTIONS FOR GRID-CONNECTED INVERTERS (TIPURI DE CONTROL BAZAT PE FUNCTII LYAPUNOV PENTRU INVERTOARE ELECTRONICE CONECTATE LA RETEA) 

Prof.dr.ing.dipl.math.Radu-Emil Precup – Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică Timișoara, cu lucrarea EVOLVING FUZZY AND NEURAL NETWORK MODELS OF FINGER DYNAMICS FOR PROSTHETIC HAND MYOELECTRIC-BASED CONTROL (DEZVOLTAREA MODELELOR BAZATE PE RETELE  FUZZY ȘI NEURALE PRIVIND DINAMICA DEGETULUI PENTRU O PROTEZĂ DE MÂNĂ CONTROLATĂ MIO-ELECTRIC)

Prof.dr.Constantin Vertan – Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Universitatea Politehnică București, cu lucrarea UNEXPECTED APPLICATION-SPECIFIC DIGITAL IMAGE ACQUISITION ERRORS (ERORI ALE APLICAȚIILOR SPECIFICE UTILIZATE ÎN ACHIZIȚIA IMAGINILOR DIGITALE) 

Prof.dr.Erol Kurt – Departamentul de Inginerie Electrică și Electronică, Facultatea de Tehnologie, Universitatea Gazi, Ankara, Turcia, cu lucrarea  COMPARISON OF ELECTROMAGNETIC ENERGY HARVESTERS (STUDIU COMPARATIV PRIVIND ACHIZITIA ENERGIEI ELECTROMAGNETICE) 

Dr.Ing.Slim Tnani – Profesor Asociat la Institutul de Tehnologie din cadrul Universității Poitiers, Franța, cu lucrarea HYBRID SYSTEMS FOR ELECTRICAL GENERATION WITH ENERGY STORAGE (SISTEME HIBRIDE DE GENERARE A ENERGIEI ELECTRICE, CU DISPOZITIVE DE STOCARE A ENERGIEI) 

Conferința se va încheia cu o dezbatere specială axată pe impactul ECAI 2019 asupra comunității științifice. Ediția de anul acesta va fi indexată în baza de date IEEE Xplore, respectiv in baza de date ISI Web of Knowledge. 

Share

Te-ar putea interesa și

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….

Ultimele postări

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….