Comunicat – Workshop “Școala motivațională!”

Comunicat – Workshop “Școala motivațională!”

 

 

Universitatea din Pitești prin COLEGTER-UPIT a organizat în data de 30 septembrie 2020  workshop-ul online “Școala motivațională!”

Această inițiativă aduce în atenția actorilor interesați din domeniile educației și socio-economic actualul context al pieței muncii din Regiunea Sud-Muntenia, marcat de pandemia de COVID-19, evoluțiile dar mai ales tendințele ce vor marca cu siguranță oferta de locuri de muncă și modul în care se va desfășura practica de specialitate a elevilor din învățământul terțiar non-universitarț

Evenimentul a debutat cu prezentarea Colegiului Terțiar Non universitar susținută de Director, conf.univ.dr.ing. Mădălina Cristina MARIAN.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele finale ale Studiului privind identificarea nevoilor de formare ale potențialilor cursanți în raport cu programele furnizate prin proiectul „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”.

Totodată, responsabilul Campaniei de promovare a ofertei educaționale specifice învăţământului terțiar non universitar a inițiat o cercetare calitativă privind evoluția pieței muncii și șansele de inserție ale elevilor în Industria AUTOMOTIVE.

Reprezentanții mediului socio-economic participanți la eveniment au prezentat cerințele de competențe și abilități ale absolvenților celor două calificări: Tehnician tehnolog mecanic și Tehnician operator maşini cu comandă numerică.

Responsabilul parteneriatelor cu mediul socio-economic a prezentat un Raport privind desfășurarea practicii de specialitate în contextul pandemiei și, totodată, a propus spre dezbatere organizarea și desfășurarea stagiilor viitoare de pregătire practică a elevilor.

            Coordonatorul studiului inserție profesională a prezentat Raportul privind inserția pe piața muncii a elevilor Colegiului Terțiar Non universitar.

 

Universitatea din Pitești implementează în perioada 06 februarie  2019 – 05 august 2021, în calitate de partener, proiectul „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, finanțat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: “Educație și competențe”.

Proiectul este dedicat învățământului terțiar tehnic și este coordonat de directorul COLEGTER-UPIT, conf. univ. dr. ing.  Mădălina – Cristina MARIAN.

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…