Comunicat – Dezbateri academice privind candidatura la functia de Rector al Universității din Pitești

La Universitatea din Pitești, în zilele de 12 și 13 februarie 2020,  s-au desfășurat dezbateri în cadrul comunității academice în ceea ce privește candidatura la funcția de Rector a d-lui conf.univ.dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN, pentru mandatul 2020-2024. La întâlnire au fost prezente cadre didactice și de cercetare titulare ale universității, alături de reprezentanți ai studenților în Senatul UPIT și în consiliile facultățiilor. Ședința a fost prezidată de dl. conf.univ.dr. Dumitru DIACONU, președintele Comisiei Electorale.

Evenimentele s-au distins prin participarea în premieră a reprezentanților mediului socio-economic: dl. Christophe DRIDI – CEO Automobile Dacia și Managing Director Groupe Renault Romania, dl. Luca RABIA, Gold Plast- Group Operations Director și Vicepreședinte al Consiliului Consultativ al Rectorului UPIT și dl. Gilles SCIBERRAS – Director Vehicle Production Engineering, parteneri strategici ai Universității din Pitești.

Candidatul unic la funcția de Rector, conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN, și-a prezentat strategia managerială pentru mandatul următor. Planul managerial prezentat de candidat este construit pe trei piloni și anume:,,Continuitate, Stabilitate și Dezvoltare durabilă’’.

Una dintre țintele Planului de management o reprezintă menținerea calificativului Grad de Încredere Ridicat. De o deosebită importanță este consolidarea relațiilor existente cu mediul socio-economic și dezvolarea de noi parteneriate. În acest sens, se urmărește plierea ofertei educaționale pe cerințele și exigențele mediului socio-economic.

Totodată, se continuă dezvoltarea stucturii de management al cercetării științifice și creației universitare.

Un alt obiectiv subliniază importanța continuării internaționalizării UPIT prin realizarea de noi acorduri cu parteneri din mediul academic și cel socio-economic internațional, dar și includerea universității în cât mai multe organizații internaționale de prestigiu.

În Planul de management, candidatul conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN, a luat în considerare și o serie de obiective ale Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România ( ANOSR), reunite sub genericul CO-RECTOR. Prezentarea Planului de management a fost urmată de sesiuni de întrebări adresate candidatului.

În încheiere, candidatul Dumitru CHIRLEȘAN a rezonat cu cerințele și propunerile celor prezenți la dezbatere și a asigurat comunitatea academică a UPIT că fiecare activitate se regăsește în aria de interes în mandatul ce urmează.

Share

Te-ar putea interesa și

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….

Ultimele postări

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….