COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea din Pitești implementează în perioada mai-decembrie 2021 proiectul ,, Dezvoltarea și implementarea de mijloace și conținuturi de comunicare alternativă (online) pentru creșterea accesului elevilor din medii defavorizate la educație și pentru conectarea acestora cu piața muncii’’.

Domeniul vizează creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).

Obiectivele propuse în acest proiect urmăresc:

  • dezvoltarea și consolidarea colaborării dintre universitate și cei mai importanți parteneri economici și sociali din regiunea vizată, cu scopul sprijinirii elevilor din medii defavorizate pentru accesarea unui traseu educațional în învățământul superior.
  • creșterea accesului elevilor din mediul rural și din orașele mici (sub 10.000 de locuitori) aferente județelor Argeș, Vâlcea, Olt, Teleorman la învățământul superior prin canale (medii) și conținuturi moderne de comunicare.
  • conectarea elevilor din medii defavorizate cu oferta educațională prin caravana “UPIT vine la tine pe Facebook!”, respectiv prin desfășurarea evenimentului de lansare a ofertei educaționale Virtual Career Hub: Târg de carieră.

Obiectivele proiectului sunt în acord cu Strategia Universității din Pitești și sunt complementare cu obiectivele urmărite în cadrul Centrului de Marketing Universitar asigurând consolidarea relațiilor universității cu următoarele grupuri interesate: ISJ-urile / liceele din arealul descris, companii și  instituții publice și private din Regiunea Sud-Muntenia, elevi și studenți cu accente pe cei din medii defavorizate, cu scopul promovării unui învățământ incluziv și șanselor egale la educație. Pentru atingerea acestor obiective vor fi dezvoltate și implementate noi strategii, instrumente și conținuturi pentru conectarea cu elevii și angajatorii.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt elevii, cu accent pe cei care provin din medii defavorizate (Argeș, Vâlcea, Olt, Teleorman) pentru care sunt prevăzute activități de informare, vizite virtuale în mediul academic cu posibilitatea de participare la cursuri în funcție de interes, târguri de carieră și concursuri academice. Toate activitățile prevăzute au scopul  de a  susține elevii în alegerea unui traseu profesional compatibil cu interesele și aptitudinile personale, respectiv de a-i conecta la mediul universitar și oportunitățile de studiu, dar și la piața muncii din regiunea. Ca urmare a contextului pandemiei, precum și a profilului elevului din generația Z destul de diferit comparativ cu generațiile anterioare, a devenit tot mai evident faptul că marketingul universitar trebuie să adopte noi strategii, canale (medii) și conținuturi de comunicare care să aducă instituția de învățământ cât mai aproape de elev, atât din punctul de vedere al mesajului, cât și din punctul de vedere al modului în care mesajele / informațiile sunt codificate în conținuturi, respectiv al canalelor de comunicare pentru transmiterea informațiilor.

Astfel, prin acest proiect se urmărește dezvoltarea infrastructurii și mecanismelor necesare unei comunicări moderne eficiente între toate părțile interesate în procesul educațional: elev – universitate – angajator.

Totodată, având în vedere importanța acordată de ARACIS colaborării dintre mediul academic și mediul socio-economic, prin proiect se urmărește dezvoltarea și implementarea evenimentelor de carieră dedicate studenților și elevilor: CAREER HUB: Târg de carieră, precum și continuarea procesului de dezvoltare și actualizare a catalogului virtual: 100 de companii pentru care ți-ai dori să lucrezi.

Dr. Georgia OLTEANU

Responsabil coordonator A3

Share

Te-ar putea interesa și

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….

Ultimele postări

Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…
1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….