ro Română

COMUNICAT DE PRESĂ

Vineri, 17 iunie 2022, la ora 10, în Sala Senatului Universității din Pitești, va avea loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. emerit Gh. Chivu (Universitatea din București), membru corespondent al Academiei Române. Inițiativa aparține Departamentului de Limbă, Literatură, Istorie și Arte al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.

Personalitate științifică de prim rang a lingvisticii românești, prof. univ. dr. Gh. Chivu este unul dintre cei mai reputați cercetători ai culturii noastre vechi, un strălucit reprezentant și continuator al Școlii lingvistice bucureștene. Domnia Sa are ca domenii majore de interes limba română în diacronie și editarea științifică a textelor noastre vechi. Printre realizările de excepție se numără editarea primei gramatici originale a limbii române scrise în latină (Institutiones linguae valachicae) și a celui dintâi dicționar al limbii române (Dictionarium valachico-latinum), dar și a altor texte extrem de importante pentru cultura noastră veche: miscelaneul Codex Sturdzanus, Pravila lui Coresi, scrierile lui Ion Budai-Deleanu și G. Coșbuc, toate devenind lucrări de referință pentru filologia și lingvistica românească.

Lista publicațiilor este impresionantă, iar recunoașterea impactului acestora (cuantificat în recenzii, citări, mențiuni bibliografice, prezentări sintetice ale activității, dar și în volume omagiale special dedicate) este incontestabilă. Premiile și distincțiile foarte importante dobândite de-a lungul anilor confirmă apartenența dlui profesor Chivu la cercetarea filologică de elită.

Primirea dlui prof. univ. dr. Gh. Chivu, m. c. al Academiei Române, în rândurile laureaților Doctor Honoris Causa ai Universității din Pitești (la ceas aniversar, când învățământul superior și filologia piteșteană marchează  60 de ani de existență) este onorantă și contribuie la sporirea autorității științifice și a vizibilității instituției noastre pe plan național și internațional. Totodată, este un act de recunoaștere a reperului valoric și moral oferit de Domnia Sa, precum și un moment de asumare de către universitatea noastră a responsabilității de a cultiva permanent excelența în cercetare.

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Începând cu anul 2020, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a pus la dispoziția tuturor celor interesați, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), recunoașterea online a…

Ultimele postări

Începând cu anul 2020, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a pus la dispoziția tuturor celor interesați, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), recunoașterea online a…