Centrul de Limbi Străine LOGOS din cadrul UPIT – partener în proiectul „Faites de la lecture!”

Colegiul Național „Mircea cel Bărtrân” din Râmnicu Vâlcea a găzduit, sâmbătă, 14 decembrie 2019, activitățile din cadrul proiectului ”Faites de la lecture” – manifestari anuale dedicate promovării limbii franceze în mediul școlar preuniversitar și stabilite printr-un parteneriat între Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea și Centrul de Limbi Străine LOGOS din cadrul Departamentului de Limbi Străine Aplicate de la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești.  

Organizatorii – Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm.Vâlcea, prin prof. Marcela Barcu și Daniela Conea, împreună cu partenerii de proiect, Centrul de Limbi Străine LOGOS din cadrul Universității din Pitești, reprezentat de Director conf.univ.dr. Cristina Ilinca și lect.univ.dr. Clementina Niță, Colegiul Tehnic Energetic Rm. Vâlcea, prin prof. Lăcrămioara Zamfir și Association Roumaine des Professeurs Francophones, reprezentată de președinta Filialei Vâlcea prof. Marcela Barbu – își propun să promoveze lectura și să dezvolte competenţe lingvistice în limba franceză în învățământul preuniversitar. 

Proiectul cuprinde un concurs destinat elevilor și un simpozion dedicat schimbului de bune practici în didactica limbilor străine, destinat cadrelor didactice. Concursul este original și unic la nivel de județ, promovând comunicarea în limba franceză pe teme de interes pentru elevi. Concursul are ca scop perfecţionarea cunoştinţelor de limbă franceză prin utilizarea acesteia în contexte vizând valorile culturale din spațiul francofon, în scopul valorificării potențialului intelectual al acestora și al  dezvoltării unei perspective interculturale şi a interesului pentru elemente de cultură și civilizaţie semnificative din spaţiul francofon, mai precis stimularea interesului pentru lectura în limba franceză. De asemenea, concursul vizează promovarea comunicării în limba franceză, pe teme de interes pentru elevi, fiind abordată tematica generală a programei școlare privind promovarea limbii, culturii și civilizației franceze. 

Ediția a III-a a acestui concurs, intitulată „Décembre, je te poème!”, a avut două secțiuni: pentru elevii claselor VII-IX, cărora li s-a cerut să recite o poezie din literatura franceză, și pentru elevii claselor X-XII, pentru care cerința a fost să recite o poezie din literatura francofonă și să prezinte detalii biografice din viața și creația autorului poeziei. Au participat aproximativ 50 de elevi din Județul Vâlcea, elevi care studiază la clasă limba franceză ca începători și avansați. 

Elevii au primit ca premii cărți (acordate de Centrul de Limbi Străine LOGOS), semne de carte, diplome de participare, ciocolată și fructe. De asemenea,  Biblioteca Colegiului Național Mircea cel Bătrân a sponsorizat concursul cu 50 de volume de poezie. 

Simpozionul, aflat la a II-a ediție, dedicat profesorilor francofoni, are un caracter dinamic, interactiv, și este centrat pe activitățile practice și exemplele concrete de lucru cu elevii în vederea atingerii obiectivului principal: (re)descoperirea plăcerii lecturii și a celor mai bune metode de a stimula interesul, imaginația, creativitatea elevilor. La secțiunea A, intitulată Le texte poétique – approche didactique, au participat cu lucrare științifică aproximativ 30 de cadre didactice, lucrările fiind redactate în limbile franceză, română sau engleză. Lucrările prezentate au fost realizate conform regulamentului, constituind o experiență interesantă și foarte utilă pentru auditoriu, fiind privilegiate activitățile practice din jurul textului poetic. La secțiunea B – Atelier: Autour du texte poétique en classe de langues – exemple de bună practică, moderatorul secțiunii, prof. Marcela Barbu de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea, a propus și exemplificat câteva piste pedagogice utile în abordarea didactică a textului poetic la ora de limbă străină. Participanții au fost încântați să descopere noi tehnici prin care să apropie elevul de lectură. 

Rezultatele și impactul proiectului „Faites de la lecture!” vor fi prezentate la întâlnirea membrilor Association Roumaine des Professeurs Francophones, din luna ianuarie, precum și la Cercul Pedagogic al profesorilor de limba franceză din aceeași lună.

 

 

 

 

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…