Bursele START UPIT 21-22

Universitatea din Pitești acordă unui număr de 500 de studenți din anul I licență, care studiază cu taxă, bursa START UPIT 21-22, în valoare de 3.000 de lei, pentru anul universitar 2021-2022, ca sprijin financiar care să acopere parțial taxa de școlarizare, urmărind, astfel, reducerea abandonului școlar din cauze sociale.

Studenții eligibili sunt preluați din lista de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor, începând cu studentul admis cu media cea mai mare la forma ”cu taxă”. Aceste liste sunt întocmite, la nivelul fiecărei facultăți, de secretarele care gestionează programele de studii.

Pot beneficia de bursa START UPIT 21-22 studenți înmatriculați în sesiunea de admitere iulie – septembrie 2021 în anul I, licență, la forma de învățământ CU FRECVENȚĂ, cu taxă, care îndeplinesc cumulativ următoarele pre-condiții: au sub 35 de ani la data începerii anului universitar 2021-2022 (01 octombrie 2021); nu au absolvit un alt ciclu de licență; nu beneficiază de bursă socială în același timp.

Obligațiile beneficiarilor sunt următoarele: de a nu abandona cursurile programului de licență la care este înmatriculat și de a nu se retrage de la studii din alte motive decât cele medicale, cel puțin pe parcursul anului universitar 2021-2022, în caz contrar va restitui suma de 3.000 de lei primită în anul 2021 cu titlu de bursă de studii din venituri proprii; de a restitui bursa din venituri proprii, în cuantum de 3.000 de lei, în cazul în care: la începutul sem. II al anului universitar 2021-2022 întrunește condițiile de a primi bursă socială și optează pentru plata acesteia din urmă, în baza cererii formulate; la începutul sem. II al anului universitar 2021-2022 va ocupa un loc subvenționat prin redistribuire; la finalul anului universitar 2021-2022 nu realizează cel puțin 40 de puncte de credit din cele 60, conform ”Regulamentului privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în Universitatea din Piteşti”.

Rectorul Universității din Pitești, conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleșan apreciază că prin această formă de sprijin din partea instituției academice, studenții din anul I se vor simți încurajați să se concentreze pe învățare și pe rezultatele academice, și mai puțin pe efortul financiar pentru plata taxei. Este încă o dovadă a preocupării conducerii UPIT pentru nevoile studenților care au ales Universitatea din Pitești, din dorința de a stimula învățarea și de a reduce abandonul școlar. Studenții au primit cu entuziasm vestea acordării burselor STRAT UPIT 21-22 și s-au declarat încântați de acest sprijin financiar pentru plata taxei de studiu aferentă anului I.

Bălașa Raluca, Jurnalism anul 1

 

Coordonator echipa redacțională UPIT Media:

conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

 

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…