Burse pentru studenți

În perioada 3 – 21 octombrie se depun, la secretariatele facultăților, dosarele pentru obținerea următoarelor categorii de burse:

*burse de ajutor social – semestrul I;

*burse de ajutor social cu caracter ocazional – semestrul I;

*burse speciale pentru activitatea sportivă și cultural-artistică;

*burse din venituri proprii.

La calculul venitului pe membru de familie se ține cont de venitul minim net pe economie: 1.524 lei/lună – pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023

Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor nete ale membrilor familiei: iunie, iulie, august – pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023.

Detalii la 🔗: https://www.upit.ro/…/relatii-cu-mediul-socio…/stud/bu (Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat)

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf