Biblioteca Universității din Pitești în contextul pandemiei

În decursul pandemiei, oamenii au avut timp să apeleze la activități precum cititul pentru parcurgerea mai rapidă a timpului. Cititul este o activitate fundamentală, dar oare ne-am întrebat cum este viața celor care sprijină lecturarea și documentarea? Doamna Tatiana Oprescu, manager al bibliotecii UPIT, a fost de acord să ne răspundă la câteva întrebări referitoare la activitatea de bibliotecar în decursul pandemiei, dar și despre biblioteca digitală.

  1. Care este misiunea bibliotecii?

R: Misiunea BUP este de a achiziţiona, organiza şi asigura accesul la o mare varietate de informaţii, materialeşi servicii pentru satisfacerea necesităţilor de pregătire profesională, cercetare ştiinţifică, educaţie culturală a membrilor comunităţii universitare prin dezvoltarea şi valorificarea bazei documentare, facilitarea accesului rapid la diverse surse de informare (proprii şi externe), dezvoltarea serviciilor prin utilizarea tehnologiilor moderne şi formarea culturii informaţionale a tuturor categoriilor de utilizatori.

2. Ce publicații dețineți?

R: Colecţiile bibliotecii corespund nevoilor de documentare ale utilizatorilor şi exigenţelor societăţii informaţionale de astăzi, fiind structurate astfel:

– colecţiile de bază – aflate în sălile de lectură, constituite din cel puţin un exemplar de: cărţi, periodice, teze de doctorat, STAS-uri şi alte documente existente în bibliotecă;

– colecţiile uzuale – cărţi aflate în depozite, destinate împrumutului la domiciliu;

– colecții digitale care au în componență documente “născute digital” și documente care au fost supuse procesului de digitizare;

– colecţiile speciale (cărţi şi publicaţii periodice vechi; cărţi şi periodice, cu o frecvenţă de circulaţie redusă)

3. Dintre publicațiile pe care le dețineți în bibliotecă, ce categorie este cea mai căutată? Dar cea mai puțin căutată?

R: Cele mai căutate domenii sunt științele economice, dreptul și literatura. La polul opus găsim informatica și știinta calculatoarelor.

4. Era necesară crearea bibliotecii digitale?

R: Categoric DA. Realizarea de documente digitale/digitizate a fost necesară deoarece crearea de conţinut digital a devenit o necesitate în societatea informaţională de azi. Prin această activitate s-a constituit biblioteca digitală ce asigură o bună promovare a valorilor naţionale, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internaţional, a colecţiilor și atragerea utilizatorilor spre bibliotecă.

5. Cum a afectat pandemia activitatea bibliotecii?

R: Pandemia a fost un bun prilej pentru dezvoltarea capacităților digitale care erau deja începute la Biblioteca Universității dinn Pitești, încă din 2019. Știm că biblioteca are obligația de a asigura accesul nemijlocit al utilizatorilor la sursele de informare. Biblioteca a înțeles foarte repede care este direcția de acțiune pentru perioada grea din timpul pandemiei și a făcut tot ce s-a putut pentru accelerarea procesului de digitizare și punerea la dispoziție, în format electronic, a surselor de informare cerute de utilizatori. Mulțumim pe această cale celor care ne-au sprijinit în procesul  de achiziție a unor echipamente performate care au făcut ca activitatea de digitizare să fie rapidă și în același timp de calitate.

6. Credeți că pandemia a încetinit procesul de vizitare a bibliotecii UPIT pentru a împrumuta cărți?

R: Categoric, DA. În perioada stării de urgență activitatea bibliotecii a fost închisă total. În starea de alertă, activitatea s-a deschis parțial cu prezență fizică doar la secția de împrumut, pe bază de programare. Documentele de la sala de lectură au fost comunicate electronic, prin scanare, la cerere, a unor fragmente din publicații cu respectarea Legii dreptului de autor.

7. Pandemia a redus numărul de utilizatori din bibliotecă?

R: Ca toate bibliotecile ne confruntăm cu un trend descendent în ceea ce privește numărul de utilizatori și cu o scăderea a interesului pentru studiu în formă clasică. Putem să spunem că a scăzut într-un procent mare numărul utilizatorilor care vin fizic în bibliotecă, dar a crescut în acelaşi procentaj utilizarea resurselor electronice.

8. Au fost probleme în ceea ce privește împrumutul și returul cărților în această perioadă?

R: Răspunsul este Nu. Solicitările de împrumut, începand cu mai 2020, se fac în baza unei cereri prealabile, transmisă prin email, în care se menționează, pe lângă alte informații, data și ora când se prezintă pentru efectuarea împrumutului, iar Restituirea se face la intrarea în clădire, publicațiile fiind preluate de personalul bibliotecii şi supuse unui regim de carantinare.

9. Ce genuri de cărți sau titluri recomandați celor care nu sunt siguri ce să citească?

R: De regulă, având în vedere că suntem bibliotecă universitară, utilizatorii noștri știu ce le este necesar, deoarece ei nu studiază la întâmplare. Profesorii le recomandă bibliografia pentru disciplina pe care o predau. Sigur, nu întotdeauna ceea ce este recomandat ca bibliografie există și în colecțiile bibliotecii noastre. Și atunci, sigur că le recomandăm ce avem din domeniul respectiv sau le facem cunoscut serviciul de împrumut interbibliotecar.

10. Credeți că biblioteca este la zi în ceea ce privește dotarea bibliografică pentru a-i ajuta pe studenți în aprofundarea studiului?

R: Este imposibil ca o bibliotecă să fie la zi cu tot ce apare pe piața editorială. Dar  facem tot posibilul ca biblioteca noastră să fie cât mai bogată și să fim cât mai aproape de utilizatorii nostri. În acest sens, în cadrul bibliotecii, există serviciul de împrumut interbibliotecar care reprezintă un mijloc de acces la publicaţiile care nu se regăsesc în colecţiile Bibliotecii Universităţii din Piteşti (BUP). Venind în întâmpinarea utilizatorilor, pentru a asigura accesul rapid la documente, BUP identifică titlul solicitat în colecţiile altor biblioteci şi transmite cererea de împrumut prin completarea formularelor de împrumut interbibliotecar. Asigurăm împrumutul interbibliotecar pentru toate categoriile de utilizatori (specifici şi nespecifici), care deţin un permis card de acces în bibliotecă. În plus, Universitatea din Pitesti, prin intermediul consorțiului Anelis, oferă întregii comunități academice acces la mai multe baze de date internaționale cum sunt SpringerLink, Science Direct, MathSciNet etc. care pot fi accesate de acasă. Conturile se crează pe baza adresei instituționale de e-mail.

11. Credeți că biblioteca are în arhivă toate tipurile de publicații necesare oricărui student ce dorește o bibliografie pentru lucrarea de licență sau de dizertație?

R: Încercăm, pe cât posibil, să ne asigurăm că deținem toate sau cea mai mare parte a documentelor recomandate în bibliografiile pentru susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, fie că vorbim de licență, fie ca vorbim de masterat. Este o muncă destul de anevoioasă pentru că: mai întâi se caută fișele disciplinelor, apoi se extrage bibliografia din fiecare fișă de disciplină, se verifică dacă lucrările recomandate în bibliografie există în colecțiile bibliotecii și dacă există acele documente sunt digitizate și puse on-line la dispoziția utilizatorilor. În acest sens a fost creat, încă de anul universitar trecut, pe platforma TinRead (https://tinread.upit.ro/opac ) a bibliotecii seviciul Bibliografii în format digital.

12. Studenții accesează resursele electronice?

R: Biblioteca Universității din Pitești sprijină accesul liber la informație și răspunde prompt solicitărilor comunității academice. Colecțiile noastre au evoluat și ne-am aliniat tendințelor actuale care vizează, în principal, accesul la publicații în format electronic. Utilizatorii au dreptul de a solicita electronic scanarea cuprinsului unei publicații regăsite în catalogul on-line sau a unui anumit număr de pagini din documentele deținute de bibliotecă pentru uz personal, respectiv, pentru studiu și cercetare, fără a fi încălcate prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

13. Care sunt obiectivele bibliotecii?

R: Formarea şi educarea culturii informaţiei a utilizatorului rămâne unul din obiectivele de bază ale activităţii noastre. Realizarea acestui obiectiv se va efectua prin activităţile propuse care să vină în întâmpinarea utilizatorului. Scopul este acela de a ajuta utilizatorii să acceseze, proceseze şi utilizeze informaţia în mod eficient şi, totodată, îi ajută să fie mai informaţi.

Ca și obiective putem enumera câteva:

  1. atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori, studenţi ai comunităţii academice, către bibliotecă prin oportunităţile oferite de aceasta şi prin activităţile desfăşurate aici, aceasta fiind posibilă prin organizarea de cursuri privind instruirea utilizatorilor, prin popularizarea serviciilor bibliotecii şi prin asigurarea transparenţei în tot ceea ce priveşte activitatea de informare şi documentare din cadrul bibliotecii.
  2. facilitarea accesului la resursele electronice informaţionale; accesul la resurse informaţionale proprii şi la re­surse informaţionale externe; confortul deservirii utilizatorilor; extinderea şi diversificarea serviciilor informaţionale; încurajarea utilizării resurselor digitale din cadrul bibliotecii.
  3. promovarea serviciilor de bibliotecă în comunitatea universitară piteşteană fie prin organizarea cursurilor de instruire, prin materiale promoţionale, fie pe pagina web http://biblioteca.upit.ro

Sperăm să vă fim de folos în activitățile de cercetare și documentare și vă asigurăm că vă stăm mereu alături!

Alex Cavaleru, anul I, Jurnalism

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…
Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 16:00-20:00, Str Doaga Nr.11, PITEȘTI, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI vă invită la NOAPTEA CERCETĂTORILOR cu o serie…

Ultimele postări

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…
Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 16:00-20:00, Str Doaga Nr.11, PITEȘTI, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI vă invită la NOAPTEA CERCETĂTORILOR cu o serie…