Anuț grup țintă

Stimați colegi,

în lunile iunie, iulie și august 2023 au loc înscrierile privind selecția  angajaților din rândul personalului auxiliar și personalului didactic care ocupă funcții administrative, precum și personalul auxiliar din cadrul  Bibliotecii, pentru programul de formare având scopul dezvoltării competențelor necesare utilizării soluțiilor / instrumentelor de gestiune digitalizată a școlarității.

DE CE să aplici?

Participarea va facilita realizarea unor activități precum: gestionarea datelor personale ale studenților, statusul si tipul documentelor aflate la dosar etc., gestionarea disciplinelor de studiu aferente fiecărui student , module de discipline opționale/facultative, limbi de studiu; înscrierea studenților la examinările planificate într-o anumită sesiune pentru disciplinele studiate de către aceștia; introducerea/vizualizarea notelor obținute de studenți la examinările la care au fost înscriși; calcularea automată a mediilor semestriale / anuale / generale atât la nivel de student cât si la nivel de grupa / serie; gestionarea creditelor și punctelor credit obținute de către studenți la fiecare disciplină, pe semestru, an și la finele perioadei de școlarizare; gestiunea absolvenților și a proceselor operaționale legate de examenele finale; elaborare rapoarte – emiterea rapoartelor specifice (suplimente la diplomă, registru matricol, foaie matricolă, diplomă, situație școlară student, centralizator note, situație financiară student), digitalizarea accesului și digitizarea resurselor de învățare puse la dispoziția grupurilor interes.

CUM poți să aplici?

Trimite un e-mail la adresa claudia.matei@upit.ro și vei primi formularele de înscriere și toate informațiile necesare. Dosarele se depun la Registratura universității.

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Ediția a VIII-a a Workshop-ului Fabrica virtuală – o interfață între universitate și industrie cu tema Tendințe în educație – învățământul dual în rută completă s-a derulat pe parcursul a…
Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești a organizat vineri, 26 mai 2023, a XV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale “EUROPEAN UNION’S HISTORY, CULTURE AND CITIZENSHIP”…

Ultimele postări

Ediția a VIII-a a Workshop-ului Fabrica virtuală – o interfață între universitate și industrie cu tema Tendințe în educație – învățământul dual în rută completă s-a derulat pe parcursul a…
Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești a organizat vineri, 26 mai 2023, a XV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale “EUROPEAN UNION’S HISTORY, CULTURE AND CITIZENSHIP”…