ro Română

ANUNȚ DE RECRUTARE

 

Universitatea din Piteşti, prin COLEGTER-UPIT invită companiile interesate să participe în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” (Codul proiectului: 121221).

Rolul partenerilor în cadrul implementării proiectului este acela de a asigura stagii de pregătire practică a elevilor din grupul țintă, respectiv de a participa la workshop-ul “Școală motivațională”, eveniment care va prezenta context de consultare pe aspecte legate de inserția pe piața muncii a elevilor din cadrul grupului țintă, corelarea curriculumului cu cerințele angajatorilor etc.

Pot participa în cadrul procesului de selecție companii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au capacitatea să asigure desfăşurarea stagiilor de practică în conformitate cu Lg. nr.258 din 2007 și cu reglementările interne COLEGTER-UPIT;
  • au capacitatea de a primi în practică cel puțin un elev din cadrul programului de studii: Tehnician tehnolog mecanic sau Tehnician operator maşini cu comandă numerică;
  • doresc să se implice în activități de consultare pe teme legate de piața muncii și inserția elevilor din cadrul celor două programe;
  • pot asigura condiții optime pentru desfășurarea stagiului de practică (dispun de infrastructură și dotări corespunzătoare);
  • dispun de personal calificat compatibil cu domeniul de pregătire al elevilor practicanți;
  • doresc să se angajeze în relații de colaborare cu COLEGTER-UPIT pentru o perioada de doi ani (2020-2021).

Companiile interesate vor transmite intenția de colaborare la adresa georgescu_b2002@yahoo.com.

 

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Începând cu anul 2020, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a pus la dispoziția tuturor celor interesați, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), recunoașterea online a…

Ultimele postări

Începând cu anul 2020, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a pus la dispoziția tuturor celor interesați, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), recunoașterea online a…