ANUNȚ DE RECRUTARE

 

Universitatea din Piteşti, prin COLEGTER-UPIT invită companiile interesate să participe în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” (Codul proiectului: 121221).

Rolul partenerilor în cadrul implementării proiectului este acela de a asigura stagii de pregătire practică a elevilor din grupul țintă, respectiv de a participa la workshop-ul “Școală motivațională”, eveniment care va prezenta context de consultare pe aspecte legate de inserția pe piața muncii a elevilor din cadrul grupului țintă, corelarea curriculumului cu cerințele angajatorilor etc.

Pot participa în cadrul procesului de selecție companii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au capacitatea să asigure desfăşurarea stagiilor de practică în conformitate cu Lg. nr.258 din 2007 și cu reglementările interne COLEGTER-UPIT;
  • au capacitatea de a primi în practică cel puțin un elev din cadrul programului de studii: Tehnician tehnolog mecanic sau Tehnician operator maşini cu comandă numerică;
  • doresc să se implice în activități de consultare pe teme legate de piața muncii și inserția elevilor din cadrul celor două programe;
  • pot asigura condiții optime pentru desfășurarea stagiului de practică (dispun de infrastructură și dotări corespunzătoare);
  • dispun de personal calificat compatibil cu domeniul de pregătire al elevilor practicanți;
  • doresc să se angajeze în relații de colaborare cu COLEGTER-UPIT pentru o perioada de doi ani (2020-2021).

Companiile interesate vor transmite intenția de colaborare la adresa georgescu_b2002@yahoo.com.

 

Share

Te-ar putea interesa și

De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…