ANUNT PUBLIC

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Universitatea din Piteşti prin COLEGTER-UPIT lansează invitaţia participării în cadrul proiectului

„Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”

Codul proiectului: SMIS 2014+: 121221

 

 

Universitatea din Pitești implementează în perioada 06 februarie  2018 – 05 august 2021 proiectul  finanțat din fonduri europene având următoarele caracteristici:

 

Codul proiectului: 121221

Titlul proiectului: „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava – lider de parteneriat

Parteneri: Universitatea din Piteşti -P1, Universitatea de Vest din Timişoara -P2, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău -P3

Manager proiect: COZIANU Ioana Andreea

Perioada de implementare: 06 februarie  2018 – 05 august 2021

Valoare: 5.913.896,21

Proiect finanțat prin: FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: “Educație și competențe”

 

Prin obiectivul general definit, proiectul urmărește îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi accesul la învăţământul terţiar şi a celui echivalent în vederea creşterii participării şi a nivelului de educaţie, în special pentru grupurile defavorizate, respectiv:

 

  • rata de cuprindere îmbunătăţită în învăţământul terţiar, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane;
  • rata diminuată de abandon a studiilor terţiare în special pentru categoriile dezavantajate de persoane;
  • oferte educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI;
  • personal didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate ale căror competenţe s-au îmbunătăţit cât şi îndeplinirea obiectivelor prevăzute în cartele universitare ale celor patru parteneri – instituţii publice de învăţământ superior acreditate.

 

Pentru buna implementare a proiectului, Universitatea din Pitești caută parteneri care, pe bază de acord, să contribuie la atingerea obiectivelor specifice OS1 si OS3:

 

Obiectiv specific 1

Îmbunătățirea participării a 300 de studenți (din care 60 persoane care provin din grupuri vulnerabile) si integrarea a 40 de cursanți (din care 40 persoane care provin din grupuri vulnerabile) în învățământul terțiar universitar si non-universitar, organizat în cadrul a patru instituții de învățământ superior acreditate, în vederea creșterii ratei de cuprindere în învățământul terțiar.

 

Obiectiv specific 3

Îmbunătățirea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar (6 oferte educaționale/ cursuri complementare) si non-universitar (2 programe de studii) organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea corelării acestora cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI

 

Rolul partenerilor în cadrul implementării proiectului este acela de a asigura stagii de pregătire practică a elevilor din grupul țintă, respectiv de a participa la 4 workshop-uri “Școală motivațională”, evenimente care vor reprezenta contexte de consultare pe aspecte legate de inserția pe piața muncii a elevilor din cadrul grupului țintă, corelarea curriculumului cu cerințele angajatorilor etc.

 

Pot participa în cadrul procesului de selecție companii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au capacitatea să asigure desfăşurarea stagiilor de practică în conformitate cu Lg. nr.258 din 2007 și cu reglementările interne COLEGTER-UPIT;
  • au capacitatea de a primi în practică cel puțin un elev din cadrul programelor de studii: Tehnician tehnolog mecanic și Tehnician operator maşini cu comandă numerică;
  • doresc să se implice în activități de consultare pe teme legate de piața muncii și inserția elevilor din cadrul celor două programe;
  • pot asigura condiții optime pentru desfășurarea stagiului de practică (dispun de infrastructură și dotări corespunzătoare);
  • dispun de personal calificat compatibil cu domeniul de pregătire al elevilor practicanți;
  • doresc să se angajeze în relații de colaborare cu COLEGTER-UPIT pentru o perioada de doi ani (2020-2021).

 

Organizațiile interesate vor transmite o scrisoare de intenție (conform model) în format electronic la adresa georgescu_b2002@yahoo.com sau prin depunerea acesteia la sediul Universității din Pitești, din Strada Târgul din Vale, nr.1, 110040, Pitești, Argeș. Candidaturile se primesc zilnic în perioada 20 ianuarie –  10 aprilie 2020.

 

Pentru infamații suplimentare vă puteți adresa expertului Responsabil de parteneriate.

 

 

 Lect. univ. dr. Bogdan GEORGESCU

Responsabil parteneriate

e-mail: georgescu_b2002@yahoo.com

mobil: 0727707604

 

 

 

Share

Te-ar putea interesa și

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

1 Decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim şi simţim româneşte….
De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…