ANUNT PUBLIC

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Universitatea din Piteşti prin COLEGTER-UPIT lansează invitaţia participării în cadrul proiectului

„Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”

Codul proiectului: SMIS 2014+: 121221

 

 

Universitatea din Pitești implementează în perioada 06 februarie  2018 – 05 august 2021 proiectul  finanțat din fonduri europene având următoarele caracteristici:

 

Codul proiectului: 121221

Titlul proiectului: „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava – lider de parteneriat

Parteneri: Universitatea din Piteşti -P1, Universitatea de Vest din Timişoara -P2, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău -P3

Manager proiect: COZIANU Ioana Andreea

Perioada de implementare: 06 februarie  2018 – 05 august 2021

Valoare: 5.913.896,21

Proiect finanțat prin: FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: “Educație și competențe”

 

Prin obiectivul general definit, proiectul urmărește îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi accesul la învăţământul terţiar şi a celui echivalent în vederea creşterii participării şi a nivelului de educaţie, în special pentru grupurile defavorizate, respectiv:

 

  • rata de cuprindere îmbunătăţită în învăţământul terţiar, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane;
  • rata diminuată de abandon a studiilor terţiare în special pentru categoriile dezavantajate de persoane;
  • oferte educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI;
  • personal didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate ale căror competenţe s-au îmbunătăţit cât şi îndeplinirea obiectivelor prevăzute în cartele universitare ale celor patru parteneri – instituţii publice de învăţământ superior acreditate.

 

Pentru buna implementare a proiectului, Universitatea din Pitești caută parteneri care, pe bază de acord, să contribuie la atingerea obiectivelor specifice OS1 si OS3:

 

Obiectiv specific 1

Îmbunătățirea participării a 300 de studenți (din care 60 persoane care provin din grupuri vulnerabile) si integrarea a 40 de cursanți (din care 40 persoane care provin din grupuri vulnerabile) în învățământul terțiar universitar si non-universitar, organizat în cadrul a patru instituții de învățământ superior acreditate, în vederea creșterii ratei de cuprindere în învățământul terțiar.

 

Obiectiv specific 3

Îmbunătățirea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar (6 oferte educaționale/ cursuri complementare) si non-universitar (2 programe de studii) organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea corelării acestora cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI

 

Rolul partenerilor în cadrul implementării proiectului este acela de a asigura stagii de pregătire practică a elevilor din grupul țintă, respectiv de a participa la 4 workshop-uri “Școală motivațională”, evenimente care vor reprezenta contexte de consultare pe aspecte legate de inserția pe piața muncii a elevilor din cadrul grupului țintă, corelarea curriculumului cu cerințele angajatorilor etc.

 

Pot participa în cadrul procesului de selecție companii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au capacitatea să asigure desfăşurarea stagiilor de practică în conformitate cu Lg. nr.258 din 2007 și cu reglementările interne COLEGTER-UPIT;
  • au capacitatea de a primi în practică cel puțin un elev din cadrul programelor de studii: Tehnician tehnolog mecanic și Tehnician operator maşini cu comandă numerică;
  • doresc să se implice în activități de consultare pe teme legate de piața muncii și inserția elevilor din cadrul celor două programe;
  • pot asigura condiții optime pentru desfășurarea stagiului de practică (dispun de infrastructură și dotări corespunzătoare);
  • dispun de personal calificat compatibil cu domeniul de pregătire al elevilor practicanți;
  • doresc să se angajeze în relații de colaborare cu COLEGTER-UPIT pentru o perioada de doi ani (2020-2021).

 

Organizațiile interesate vor transmite o scrisoare de intenție (conform model) în format electronic la adresa georgescu_b2002@yahoo.com sau prin depunerea acesteia la sediul Universității din Pitești, din Strada Târgul din Vale, nr.1, 110040, Pitești, Argeș. Candidaturile se primesc zilnic în perioada 20 ianuarie –  10 aprilie 2020.

 

Pentru infamații suplimentare vă puteți adresa expertului Responsabil de parteneriate.

 

 

 Lect. univ. dr. Bogdan GEORGESCU

Responsabil parteneriate

e-mail: georgescu_b2002@yahoo.com

mobil: 0727707604

 

 

 

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Ediția a VIII-a a Workshop-ului Fabrica virtuală – o interfață între universitate și industrie cu tema Tendințe în educație – învățământul dual în rută completă s-a derulat pe parcursul a…
Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești a organizat vineri, 26 mai 2023, a XV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale “EUROPEAN UNION’S HISTORY, CULTURE AND CITIZENSHIP”…

Ultimele postări

Ediția a VIII-a a Workshop-ului Fabrica virtuală – o interfață între universitate și industrie cu tema Tendințe în educație – învățământul dual în rută completă s-a derulat pe parcursul a…
Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești a organizat vineri, 26 mai 2023, a XV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale “EUROPEAN UNION’S HISTORY, CULTURE AND CITIZENSHIP”…