Anunț privind selectia de parteneri în cadrul Programul Educație și Ocupare(PEO) 2021-2027 “Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile șicorelate cu cerințele pieței muncii – STAGII STUDENȚI“

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Centrul Universitar Pitești anunţă
desfăşurarea procedurii de selecţie de potenţiali parteneri, persoane juridice de drept privat, în vederea
depunerii cererilor de finantare pe Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritatea P07
„Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“, Obiectivul specific ESO4.5. „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“ – „Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii – STAGII STUDENȚI”.
Astfel, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Centrul Universitar
Pitești, in calitate de beneficiar, este interesata de identificarea unor parteneri in cadrul proiectului
POSIBILITĂȚI INOVATOARE DE INTEGRARE PE PIAȚA MUNCII ÎN VEDEREA ADAPTĂRII
COMPETENȚELOR ESENȚIALE PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMELOR DE EDUCAȚIE SI
FORMARE PRACTICĂ A STUDENȚILOR ÎN CONDIŢII DE INCLUZIUNE SOCIALĂ.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana juridică de drept privat pentru a fi
selectata în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru proiecte
POCU sunt cele prevăzute în „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul PEO 2021-2027
(ultima varianta publicata) şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice de accesare a fondurilor PEO
„Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu
cerințele pieței muncii – STAGII STUDENȚI” publicate pe pagina Ministerului Investițiilor si
Proiectelor Europene, respectiv www.mfe.gov.ro”.
Activităţile care vor face obiectul viitoarelor proiecte pentru care se vor încheia acorduri de
parteneriat sunt activități de stagii de practică/programe de internship, activitati de coaching si organizare
workshopuri, activitati de facilitare a insertiei socio-profesionale a viitorilor absolventi. Activitățile în care
va fi implicat partenerul se vor desfășura la nivel multiregional, cu accent pe regiunea Sud-Muntenia.
Ghidul solicitantului poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro.
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului il vizează creșterea calitatii si flexibilitatii programelor de studii tertiare
prin sprijinirea dobandirii de competente-cheie, inclusiv de competente de antreprenoriat, ale studentilor
Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, Centrul Universitar Pitești.
Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele:
 Management
 Informare și publicitate
 Consiliere în carieră
 Dezvoltarea de parteneriate
 pentru efectuarea stagiilor de practică ale studenţilor
Partenerii vor fi implicaţi in urmatoarele aspecte prezentate mai jos:
 Pregătirea și scrierea cererii de finanțare
 Implementarea proiectului
 Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale.
Activitatile pentru care solicitam parteneriat in pregatirea si implementarea proiectului sunt:
 Dezvoltarea de parteneriate pentru efectuarea stagiilor de practică ale studenţilor
În vederea participării la procedura de selecţie, persoanele juridice de drept privat interesate vor
depune Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, prin una dintre următoarele modalităţi:

 • la sediul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, Centrul
  Universitar Pitești, Registratură, str. Târgu din Vale nr.1;
 • prin Poșta Română sau curier, la adresa Universității Naționale de Știință și Tehnologie
  Politehnica București, Centrul Universitar Pitești (Registratură), str. Târgu din Vale, nr.1,
  Pitești, cod 110040;
 • prin fax la 0348-453123 (cu mențiunea: „Pentru selecția de oferte în vederea participării la
  proiectul POCU „POSIBILITĂȚI INOVATOARE DE INTEGRARE PE PIAȚA MUNCII ÎN
  VEDEREA ADAPTĂRII COMPETENȚELOR ESENȚIALE PRIN EFICIENTIZAREA
  SISTEMELOR DE EDUCAȚIE SI FORMARE PRACTICĂ A STUDENȚILOR ÎN CONDIŢII DE
  INCLUZIUNE SOCIALĂ”
 • prin poșta electronică, la adresa: valentina.stinga@upit.ro.

Share

Te-ar putea interesa și

De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…

Ultimele postări

De Sfântul Andrei,…
Sesiunea online „Ask Me Anything” (AMA), organizată de European Digital Education Hub, se va desfășura în data de 30 noiembrie, în intervalul 13.00 – 14:00 CET și va fi disponibilă…