ANUNȚ privind recrutarea și selecția grupului țintă – Programele de studii de licență Ingineria Mediului și Energetică și Tehnologii Nucleare

Activitatea A2.2. Recrutarea, selecția și monitorizarea grupului țintă al proiectului
Universitatea din Pitești, în calitate de beneficiar al proiectului „Tranziția de la școală la piața muncii prin stagii de practică și intreprinderi simulate”, organizează în perioada 12-20 octombrie 2021, selecţia studenţilor de la programele de studii de licență Ingineria Mediului și Energetică și Tehnologii Nucleare pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul proiectului.
Condiții de eligibilitate:
– calitatea de student al programului de studii Ingineria Mediului și Energetică și Tehnologii Nucleare
Criteriile de selecție:
Va fi realizată o ierarhizare pentru ocuparea numărului de locuri disponibile : 16 locuri (o grupă de studenți de la programul Energetică și Tehnologii Nucleare și o grupă de studenți de la programul Ingineria Mediului) studenți selectați în grupul țintă și minim 4 rezerve, ținându-se cont de:
✔️ Situația școlară a studentului (media ultimului an de studiu/numărul de puncte de credit obținute în ultimul an de studiu/media de admitere pentru masteranzi) – 5 puncte
✔️ Domiciliul sau, după caz, reședința studentului este în mediul rural – 1 punct
✔️ Studentul aparține categoriei studenților netradiționali – 1 punct
Pentru a fi selectat în Grupul țintă studentul trebuie să obțină minimum 5 puncte.
Dosarul candidatului va conține următoarele documente:
✔️ formular de înregistrare a grupului țintă;
✔️ declarație privind acordul studentului referitor la stocarea, prelucrarea, utilizarea datelor cu caracter personal;
✔️ declarație privind evitarea dublei finanțări;
✔️ declarație privind acordul de participare la activitățile proiectului;
✔️ CV;
✔️ copie după cartea de identitate;
✔️ alte documente justificative privind încadrarea în grupuri dezavantajate;
✔️ adeverința de student.
Dosarele de candidatură se vor completa și transmite electronic la adresa de e-mail: danutaian74@yahoo.com sub forma unui folder arhivat, denumit astfel: Nume Prenume_IM/ETN.
Data Program transmitere dosar candidatură
12.10.2021 8.00-20.00
13.10.2021 8.00-20.00
14.10.2021 8.00-20.00
15.10.2021 8.00-20.00
16.10.2021 8.00-20.00
18.10.2021 8.00-20.00
19.10.2021 8.00-20.00
20.10.2021 8.00-20.00
Responsabil recrutare și monitorizare grup țintă,
Daniela Iancu
 

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Universitatea din Pitești a organizat un eveniment de maximă importanță și actualitate, Conferința “Rolul Calculatoarelor în Știință, Tehnologie și Societate” susținută de profesorul Marius STAN, cercetător și scriitor în Statele…

Ultimele postări

Universitatea din Pitești a organizat un eveniment de maximă importanță și actualitate, Conferința “Rolul Calculatoarelor în Știință, Tehnologie și Societate” susținută de profesorul Marius STAN, cercetător și scriitor în Statele…