ANUNȚ privind recrutarea și selecția grupului țintă – Programele de studii de licență Ingineria Mediului și Energetică și Tehnologii Nucleare

Activitatea A2.2. Recrutarea, selecția și monitorizarea grupului țintă al proiectului
Universitatea din Pitești, în calitate de beneficiar al proiectului „Tranziția de la școală la piața muncii prin stagii de practică și intreprinderi simulate”, organizează în perioada 12-20 octombrie 2021, selecţia studenţilor de la programele de studii de licență Ingineria Mediului și Energetică și Tehnologii Nucleare pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul proiectului.
Condiții de eligibilitate:
– calitatea de student al programului de studii Ingineria Mediului și Energetică și Tehnologii Nucleare
Criteriile de selecție:
Va fi realizată o ierarhizare pentru ocuparea numărului de locuri disponibile : 16 locuri (o grupă de studenți de la programul Energetică și Tehnologii Nucleare și o grupă de studenți de la programul Ingineria Mediului) studenți selectați în grupul țintă și minim 4 rezerve, ținându-se cont de:
✔️ Situația școlară a studentului (media ultimului an de studiu/numărul de puncte de credit obținute în ultimul an de studiu/media de admitere pentru masteranzi) – 5 puncte
✔️ Domiciliul sau, după caz, reședința studentului este în mediul rural – 1 punct
✔️ Studentul aparține categoriei studenților netradiționali – 1 punct
Pentru a fi selectat în Grupul țintă studentul trebuie să obțină minimum 5 puncte.
Dosarul candidatului va conține următoarele documente:
✔️ formular de înregistrare a grupului țintă;
✔️ declarație privind acordul studentului referitor la stocarea, prelucrarea, utilizarea datelor cu caracter personal;
✔️ declarație privind evitarea dublei finanțări;
✔️ declarație privind acordul de participare la activitățile proiectului;
✔️ CV;
✔️ copie după cartea de identitate;
✔️ alte documente justificative privind încadrarea în grupuri dezavantajate;
✔️ adeverința de student.
Dosarele de candidatură se vor completa și transmite electronic la adresa de e-mail: danutaian74@yahoo.com sub forma unui folder arhivat, denumit astfel: Nume Prenume_IM/ETN.
Data Program transmitere dosar candidatură
12.10.2021 8.00-20.00
13.10.2021 8.00-20.00
14.10.2021 8.00-20.00
15.10.2021 8.00-20.00
16.10.2021 8.00-20.00
18.10.2021 8.00-20.00
19.10.2021 8.00-20.00
20.10.2021 8.00-20.00
Responsabil recrutare și monitorizare grup țintă,
Daniela Iancu
 

Share

Te-ar putea interesa și

nstitutul Superior de Autovehicule și Transporturi (ISAT) din Nevers și Centrul Universitar Pitești (CUP) vor organiza ediția a 12-a a Challenge Kart Low Cost….
Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…

Ultimele postări

nstitutul Superior de Autovehicule și Transporturi (ISAT) din Nevers și Centrul Universitar Pitești (CUP) vor organiza ediția a 12-a a Challenge Kart Low Cost….
Pregătiţi-vă pentru venirea Sfântului Nicolae!…
Cu un design user-friendly și atrăgător, CNRED a lansat, în data de 21 noiembrie, o nouă interfață web – www.cnred.edu.ro pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea…