ro Română

AGENDĂ WORKSHOP

 

AGENDĂ WORKSHOP

 

10.00-10:30 – Primirea participanților (Rectorat, Sala de Consiliu, Târgul din Vale, nr.1).

 

10:30 -11.30 – Prezentarea Colegiului Terțiar Nonuniversitar (COLEGTERUPIT). „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” – obiective, activități și rezultate. Moderator: Mădălina MARIAN, Coordonator proiect.

 

11:30 – 12:30 – Studiu privind identificarea nevoilor de formare ale potențialilor cursanți în raport cu programele furnizate prin proiectul „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” – prezentarea rezultatelor parțiale. Dezbatere pe marginea rezultatelor. Moderator: Amalia DUȚU, Responsabil Campanie de promovare a ofertei educaționale specifice învăţământului terțiar non universitar.

 

12:30-13.45 – Pauză de cafea și networking instituțional.

 

13:45-14:30 – Colectarea datelor prin aplicarea chestionarelor structurate pe grupuri de participanți: reprezentanți ai mediului socio-economic, profesori, elevi. Realizarea instructajului de completare a chestionarelor. Operator de colectare date: Amalia DUȚU, Responsabil Campanie de promovare a ofertei educaționale specifice învăţământului terțiar non universitar.

 

14:30-16:30 – Piața muncii și cerințele de competențe și abilități ale angajatorilor pentru cele două calificări: Tehnician tehnolog mecanic și Tehnician operator maşini cu comandă numerică.

Moderatori: reprezentanții firmelor partenere.

 

16:30-17:15 – Mecanisme de susținere a inserției elevilor – stagii de practică. Dezbatere privind organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor. Moderator: Bogdan GEORGESCU, Responsabil parteneriate.

 

17:15-18:00 – Competențele și abilitățile absolvenților programelor de studii – Tehnician tehnolog mecanic și Tehnician operator maşini cu comandă numerică – dezbatere. Moderator: Bogdan GEORGESCU, Responsabil parteneriate.

 

18:00-18.30 – Concluzii. Moderator: Mădălina MARIAN, Coordonator proiect.

 

Vă așteptăm cu drag la o dezbatere despre școala motivațională!

           

Conf. univ. dr. Mădălina MARIAN                                       Lect. univ. dr. Bogdan GEORGESCU  

         Coordonator proiect                                                       Responsabil parteneriate

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri…

Ultimele postări

Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri…