ADMITERE 2023

Începând cu anul universitar 2023-2024, Universitatea din Pitești devine Centrul Universitar Pitești (CUPIT) din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București (prin comasare cu Politehnica București).

ARGUMENTE pentru alegerea Centrului Universitar Pitești (CUPIT)

 • toate nivelurile de studii: licență – masterat – doctorat și colegiu terțiar
 • cadre didactice cu competențe profesionale și științifice de înalt nivel
 • locuri subvenționate
 • burse de studiu
 • activități de voluntariat cu recunoaștere ca experiență profesională
 • campus, cămine și cantine moderne
 • deschidere internațioală – mobilități Erasmus+
 • tabere gratuite
 • stagii de practică și internship la parteneri strategici, angajatori din mediul socio-economic
 • aplici ONLINE pe platforma upit.ro/admitere  FĂRĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE

NUMĂR DE LOCURI

Centrul Universitar Pitești (CUPIT) scoate la concurs pentru anul universitar 2023-2024 aproape 5400 de locuri pentru programele de licență, masterat, doctorat și colegiul terțiar.

 • Pentru programele de licență sunt 2770 de locuri, dintre care 870 subvenționate. Din totalul locurilor, 10 locuri subvenționate sunt alocate candidaților care provin din sistemul de protecție socială, 32 de locuri sunt alocate absolvenților de licee din mediul rural, 49 de locuri sunt distribuite pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 65 de locuri sunt destinate formării cadrelor didactice, 5 locuri pentru candidații cu CES. Pentru candidații romi sunt alocate 40 de locuri.
 • Pentru programele de masterat s-au alocat 2445 de locuri, dintre care 470 sunt subvenționate. Pentru candidații romi sunt dedicate 20 de locuri, pentru domenii prioritare 55 de locuri și pentru candidații cu CES, 3 locuri.
 • Cei care vor să urmeze studii universitare de doctorat au alocate 10 locuri subvenționate.
 • Totodată, pentru absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, Colegiul Terțiar Nonuniversitar scoate la concurs 140 de locuri la studii postliceale fără taxă de studii și 10 locuri cu taxă, pentru 5 clase.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ: LICENȚĂ – MASTERAT – DOCTORAT- COLEGIU TERȚIAR

Centrul Universitar Pitești oferă tinerilor absolvenți de liceu sau celor care vor să continue studiile universitare programe de studii de licență, masterat și doctorat.  În prezent, oferta educațională conține programe din aproape toate domeniile: Sănătate, Kinetoterapie, Educaţie Fizică și Sport, Biologie, Chimie, Știința mediului, Informatică, Matematică, Ingineria mediului, Inginerie energetică, Horticultură, Psihologie, Ingineria autovehiculelor și industrială, Inginerie electronică, Inginerie electrică, Telecomunicații și tehnologii informaționle, Calculatoare și tehnologia Informatiei, Economie, Drept, Științe administrative, Ştiinţe ale educaţiei, Sociologie, Filologie, Muzică, Arte vizuale, Teologie, Istorie, Teatru și artele spectacolului.

În cadrul CUPIT studiile universitare de doctorat se pot urma în domeniile: Filologie, Știința Sportului și Educației Fizice, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Informatică, Matematică și Biologie.

În cadrul UPIT funcționează și Colegiul Terțiar Nonuniversitar cu studii postliceale de nivel 5, durata de școlarizare între 1 și 3 ani, pentru clasele: Asistent medical generalist, Analist programator, Tehnician operator mașini cu comandă numerică, Tehnician tehnolog mecanic.

Calendarul admiterii 2023 Licență și Materat

Sesiunea I

 • Înscriere la concurs: 01.07-17.07. 2023*
 • Probă aptitudini:18.07.2023
 • Înmatriculări: 23.07 – 29.07 2023
 • Afișare rezultate finale concurs de admitere: 30.07 2023

*Pentru programele de studii care nu au probe de aptitudini înscrierea se poate face până pe 19.07.2023

Sesiunea A II-A  (în limita locurilor rămase neocupate după expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

 • Înscriere la concurs:  01.08-06.09.2023*
 • Probă aptitudini: 07.09.2023
 • Înmatriculări: 12.09 – 13.09 2023
 • Afișare rezultate finale concurs de admitere: 13.09 2023

*Pentru programele de studii care nu au probe de aptitudini, înscrierea se poate face până pe 08.09.2023

Calendarul admiterii 2023 Doctorat

 • Înscriere: 1-8 sept. 2023
 • Susținerea colocviilor de admitere: 11 – 15 sept. 2023
 • Afișarea rezultatelor: 12-16 sept. 2023
 • Înmatriculare: 18- 21 sept. 2023

Calendarul admiterii 2023 Colegiul Terțiar

Sesiunea I

 • Înscriere la concurs: 01.07-19.07.2023
 • Proba scrisă*: 20.07.2023
 • Înmatriculări: 23.07 – 29.07.2023
 • Afișare rezultate finale concurs de admitere: 30.07.2023

Sesiunea A II-A – în limita locurilor rămase neocupate după expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune.

 • Înscriere la concurs:  01.08** – 03.09.2023
 • Proba scrisă*: 04.09.2023
 • Înmatriculări: 07 – 08.09.2023
 • Afișare rezultate finale concurs de admitere: 09.09 2023

* în cazul în care numărul candidaților înscriși pentru calificarea vizată este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, evaluarea scrisă nu se mai susține.       

**înscrierile pe platforma online din perioada 01.08.- 20.08. pot fi validate începând cu data de 21.08.

Inscrierea se face online pe site-ul https://upit.ro/admitere, secțiunea Admitere 2023. Documentele se transmit fotocopiate/scanate în format pdf sau jpeg.

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…

Ultimele postări

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…