ro Română

Acreditare programe de formare proiect MSC-EDU

În cadrul proiectului „Motivație, stabilitate și competență – perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizate [MSC-EDU]” (POCU/73/6/6/106918), coordonat de Grupul pentru Integrare Europeană, în care Universitatea din Pitești este partenerul 1, alături de Inspectoratul Școlar Mureș (partenerul 2) și Inspectoratul Școlar Covasna (partenerul 3), în luna iunie 2019 s-a finalizat dosarul și a fost transmis către Ministerul Educației Naționale (MEN), în vederea acreditării, programul de formare continuă: „Mentorat și coaching pentru profesia didactică”. 

Cele două programe constituie pachetul nr.2 ce va fi livrat către 150 de persoane din grupul țintă din școlile defavorizate din județele Mureș și Covasna. 

Programele din pachetul nr.2 – format din „Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă” și ”Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație” au fost acreditate în ședința comisiei de specialitate din cadrul MEN și urmează să fie livrate începând din luna octombrie către 150 de persoane din grupul țintă din școlile defavorizate din județele Mureș și Covasna.

 

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Astăzi, 31 ianuarie 2023, Universitatea din Pitești și Universitatea Politehnica București au semnat contractul de fuziune. Astfel, se crează o nouă instituție, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București,…