COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

28 .11.2022

Universitatea din Pitești implementează în perioada 14 octombrie 2022 – 14 aprilie 2025 proiectul ”Universitatea 4.0 – universitate deschisă și conectată pentru creșterea rezilienței instituționale ”, Cod proiect e-PNRR: 1550262842.

Valoarea totală a finanțării proiectului este de 20.146.957,6 lei, din care valoarea eligibilă și nerambursabilă din PNRR este în cuantum de 16.945.342,53 lei.

Obiectivele vizate în cadrul proiectului sunt în acord cu strategia de digitalizare a Universității din Pitești. Prin intermediul acestora se dorește creșterea calității educației și cercetării prin consolidarea infrastructurii digitale a universității, atât prin dezvoltarea de noi laboratoare și centre, cât și prin extinderi în infrastructura existentă în prezent în sălile utilizate în procesul de predare-învățare, respectiv în laboratoarele utilizate pentru activitățile didactice / de cercetare. De asemenea, prin obiectivele definite, este urmărită digitalizarea activităților suport precum evidența școlarității și a studenților, bibliotecii universitare, campusului etc.

O1. Creșterea calității activității de predare-învățare și a celei de cercetare prin dezvoltarea și implementarea unei infrastructuri informatice (hardware și software) complexe, complete, moderne și performante care să permită digitalizarea la standarde europene a celor 16 departamente din cadrul universității prin extinderea infrastructurii pentru un număr de 101 săli, respectiv prin dezvoltarea de 8 laboratoare de cercetare pentru studenți și 6 pentru cadre didactice.

O2. Dezvoltarea și dotarea Centrului de Gestiune Digitalizată a Școlarității prin implementarea de soluții / instrumente digitalizate, respectiv extinderea infrastructurii care să conducă la creșterea accesului la resursele din bibliotecă prin digitalizare și dezvoltarea competențelor pentru utilizarea acestei infrastructuri pentru un număr de 65 persoane (personal auxiliar și personal didactic care ocupă poziții administrative).

O3. Dezvoltarea competențelor digitale pentru 106 cadre didactice prin programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid, respectiv prin programe de formare pentru utilizarea infrastructurii informatice achiziționate.

O4. Actualizarea a 16 programe de studii prin introducerea de noi competențe digitale/ conținuturi de discipline, respectiv dezvoltarea unui număr de 2 programe noi specifice meseriilor emergente și furnizarea de competențe digitale unui număr de 320 studenți.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 3 categorii de beneficiari: cadre didactice, studenți  și personal auxiliar. În funcție de rolul și obiectivele propuse în proiect, aceștia vor beneficia de programe de formare pentru dezvoltarea de competențe de predare/evaluare în sistem hibrid și care vor fi certificate ca formatori de formatori de competențe digitale, de formări pentru dezvoltarea competențelor de utilizare a programelor informatice / software utilizate / utilizat în cadrul activităților de predare / învățare, respectiv de cercetare – laboratoarele informatice create / extinse prin proiect (ANSYS, AVL etc.), iar studenții din cadrul a 16 programe de studii vor beneficia de infrastructură informatică necesară.

Prin acest proiect, Universitatea din Pitești își asumă următoarea prioritate strategică: reorganizarea procesului educațional (predare, învățare, evaluare), mizând pe o pedagogie adaptată derulării activităților în mod hibrid, online și onsite – prin dezvoltarea infrastructurii informatice suport și a competențelor în rândul celor 3 grupuri interesate – cadre didactice, studenți, personal auxiliar.

Ca rezultat, se mizează pe deschiderea universității către comunitate și conectarea la cerințele pieței muncii prin intermediul unei guvernanțe academice dinamice, facilitată de tehnologiile digitale ce vor fi achiziționate. Efectul unei astfel de abordări trebuie să fie alinierea la nevoile pieței muncii și ale societății actuale.

Proiectul ”Universitatea 4.0 – universitate deschisă și conectată pentru creșterea rezilienței instituționale ”, Cod proiect e-PNRR: 1550262842 a fost câştigat în cadrul Componentei C15 a PNRR: Educaţie / Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educaţiei / Investiţia 16: Digitalizarea universităţilor şi pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Date de contact:

Universitatea din Pitești, Str. Târgul din Vale nr.1

Manager proiect – Prof. habil. dr. ing. Adrian CLENCI

Tel: 0348453109

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…
Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 16:00-20:00, Str Doaga Nr.11, PITEȘTI, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI vă invită la NOAPTEA CERCETĂTORILOR cu o serie…

Ultimele postări

În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…
Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 16:00-20:00, Str Doaga Nr.11, PITEȘTI, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI vă invită la NOAPTEA CERCETĂTORILOR cu o serie…