ro Română

March 21, 2022

Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT – CONSID-AG”. UPIT este lider de consorțiu și are alți 15 parteneri din 4 tipuri de entități: instituții de învățământ superior de stat acreditate; unități de învățământ profesional/ tehnic de stat/ particulare…
Astăzi, 31 ianuarie 2023, Universitatea din Pitești și Universitatea Politehnica București au semnat contractul de fuziune. Astfel, se crează o nouă instituție, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, cu două centre autonome și cu buget propriu….
Consiliul Europei a elaborat un calendar al drepturilor omului care marchează zilele în care ”oamenii din întreaga lume comemorează drepturile omului, luptătorii pentru drepturi sunt onorați, abuzurile împotriva drepturilor omului sunt amintite și speranțele și bucuriile sunt celebrate”. Datele menționate reprezintă Zilele Internaționale oficiale ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), Zilele…
Senatul Universității din Pitești și cel de la Politehnica București au votat fuziunea celor două universități. În urma votului decis contractul de fuziune urmează să fie semnat pe data de 31 ianuarie 2023….