Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești

Alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților


25.02.2026
Candidații care au fost invalidați nu au avut dosarele de candidatură complete. Motivul pentru fiecare invalidare este prezentat în tabelul atașat procesului verbal.
 

Reprezentativitatea studenților în învățământul universitar este o componentă esențială în structurile de conducere. Studenții sunt parteneri decizionali, astfel alegerea unor reprezentanți și implicarea activă a lor în viața universității și facultății constituie un drept fundamental al acestora.

Ne adresăm comunității noastre academice și vă invităm să vă manifestați interesul și să vă înscrieți în cursa pentru funcțiile reprezentative la nivel de Consiliu și Senat al studenților!

Această invitație reprezintă o oportunitate de a vă implica activ în procesul decizional și în modelarea viitorului academic și social al instituției noastre de învățământ superior.

Pentru funcţiile Student reprezentant în Consiliul Facultății și Student reprezentant în Senatul Universității îşi poate depune candidatura orice student înmatriculat în cadrul facultăților la una dintre cele 3 forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat. Candidații nu pot să fie limitați din motive de vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxă, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate, religie ori gen, sau oricare alt criteriu care duce la încălcarea egalităţii de şanse.

Un student poate candida doar la una dintre funcțiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau reprezentant în Senatul Universității. Mandatul unui student reprezentant este de 2 ani, cu excepția rolurilor reglementate prin alte regulamente, acesta având posibilitatea de a acumula cel mult 2 mandate în fiecare dintre structurile de conducere și organismele funcționale.

În data de 6 Martie 2024, se organizează alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților. Pentru Centrul Universitar București urnele se vor afla în incinta holului AN din clădirea Rectoratului, iar pentru Centru Universitar Pitești urnele se vor afla în incinta holului din Corpul Central, etajul 1, în intervalul 09:00-19:00.

Nu au dreptul de a candida studenţii care: Pentru a se considera validă o candidatură, este necesară completarea formularului de înscriere și trimiterea unui e-mail la adresa alegeristudenti@upb.ro

Înscrierea candidaților pentru alegerile privind studenții reprezentanți în Consiliile Facultăților și Senatul UPB se va face în perioada 16 – 24 Februarie 2024 exclusiv prin intermediul Formularului de înscriere.

Este foarte important ca e-mailul să fie complet și să conțină un CV, o adeverință de student și declarația GDPR a studentului.

       

Repartizarea numărului de locuri pentru studenți